Ghidul călătorului prin legislație. Transmisiunea moștenirii

0
337


    În ceea ce privește transmisiunea moștenirii, cel chemat la moștenire are libertate absolută în a opta pentru una din următoarele variante: fie poate accepta moștenirea, fie poate renunța la ea, el neputând fi obligat să accepte o moștenire ce i se cuvine.
    Acceptarea moștenirii poate fi de două feluri :
A) expresă, când succesibilul își însușește explicit titlul sau calitatea de moștenitor printr-un înscris fie autentic (făcut la notariat), fie sub semnătură privată
B) tacită, când succesibilul face un act sau fapt pe care nu ar putea să îl facă decât în calitate de moștenitor. Unele acte de dispoziție juridică (înstrăinare, consumare, distrugere materială a unor bunuri) privind drepturile asupra moștenirii atrag acceptarea tacită a acesteia, cum ar fi:
a) înstrăinarea, cu titlu gratuit sau oneros (contra cost), de către succesibil a drepturilor asupra moștenirii;
b) renunțarea, chiar gratuită, în folosul unuia sau mai multor moștenitori determinați;
c) renunțarea la moștenire, cu titlu oneros, chiar în favoarea tuturor comoștenitorilor sau moștenitorilor subsecvenți;
d) actele de dispoziție, administrare definitivă ori folosință a unor bunuri din moștenire.
În anumite condiții și pentru motive întemeiate, la cererea oricărei persoane interesate, succesibilul poate fi obligat să își exercite dreptul de opțiune succesorală înăuntrul unui termen mai mic de un an, stabilit de către instanța judecătorească. Dacă acesta nu își manifestă opțiunea succesorală în acest termen se consideră că a renunțat la moștenire.
În momentul în care succesibilul acceptă moștenirea, acest lucru consolidează transmisiunea moștenirii realizată de plin drept la data decesului.
Există și posibilitatea unei acceptări forțate a moștenirii, acest lucru întâmplându-se atunci când, de exemplu, succesibilul, cu rea – credință, sustrage ori ascunde bunuri din patrimoniul succesoral. Acest lucru se întâmplă chiar dacă acesta a renunțat la moștenire. Cu toate acestea, respectivul succesibil nu va avea niciun drept cu privire la bunurile sustrase sau ascunse.
Ca o caracteristică a acceptării forțate a moștenirii, moștenitorul aflat în această situație va trebui să plătească datoriile și sarcinile moștenirii proporțional cu cota sa din moștenire, inclusiv cu propriile sale bunuri.
Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectul prezentat, puteți adresa întrebări fie la telefonul 0237.224.555, fie pe adresa de e-mail a redacției ziarului Monitorul de Vrancea, redactie@monitorulvn.ro.

AVOCAT MANUELA FLOREA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here