Ediția: Sâmbătă 18 Mai 2024. Nr. 6627
Ediția: Sâmbătă 18 Mai 2024. Nr. 6627

Sprijin financiar de până la 80.000 de euro/proiect pentru inovare în domeniul acvaculturii


Cei care vor să atragă fonduri europene prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 pot primi între 5.000 și 80.000 de euro pe proiect prin măsura II.1 – „Inovare” din cadrul Priorității Uniunii Europene 2 dedicată stimulării acvaculturii durabile, potrivit anunțului publicat de Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM. Apelul privind depunerea de cereri de finanțare este activ timp de două luni, respectiv din 19 ianuarie și până pe 20 martie 2018.
Alocarea financiară totală pentru prezentul apel este de 1,302 milioane de lei, echivalentul a 280.000 de euro, din care pentru Investiții Teritoriale Integrate (ITI) 372.160 lei, echivalentul a 80.000 euro, la un curs de 4,6520 lei/euro, valabil în luna ianuarie 2018. „În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv atașate on line cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS2014, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus. În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare”, se precizează în anunț.
Potrivit sursei citate, valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 372.160 de lei (echivalentul a 80.000 de euro), iar cea minimă, de 23.260 lei, respectiv 5.000 de euro. „Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site-ul www.ampeste.ro și este disponibilă la cerere la sediile Centrelor Regionale AMPOPAM. Ghidul Solicitantului a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.164 din data de 18.05.2017 și este publicat pe site-ul DGP-AMPOPAM, www.ampeste.ro”, se arată în anunț.
Beneficiarii acestor fonduri nerambursabile sunt organismele științifice sau de învățământ superior publice/private, individual sau în parteneriat cu IMM-uri, întreprinderi mari, asociații, organizații de producători cu activitate în domeniul acvaculturii, iar activitățile finanțate în cadrul acestei măsuri sunt cele care vizează inovarea în domeniul acvaculturii. Acvacultura reprezintă unul din principalii piloni ai Programului și este încadrată în Prioritatea Uniunii nr.2 (PU2) – Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere.
Obiectivul general pentru acvacultură este de a îmbunătăți viabilitatea economică a întreprinderilor, de a garanta siguranța și sănătatea alimentară, de a construi avantaje competitive pentru acest sector. Măsura II.1 va acorda sprijin financiar acelor proiecte ce se vor implementa de către sau în colaborare cu organisme științifice sau tehnice publice sau private recunoscute de statul membru, organisme care validează rezultatele operațiunilor respective. Rezultatele operațiunilor pentru care se primește sprijin vor face obiectul unei publicități adecvate în conformitate cu regulamentele europene.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?