Ediția: Luni 24 iunie 2024. Nr. 6655
Ediția: Luni 24 iunie 2024. Nr. 6655

Reguli noi pentru firmele care nu-şi plătesc obligaţiile fiscale


Firmele care nu declară toate taxele, impozitele și contribuțiile vor plăti o penalitate de nedeclarare de la 1 ianuarie 2016, prevede noul Cod de procedură fiscală. Legislația fiscală are mai multe noutăți, atât pentru firme cât și pentru persoanele fizice. De exemplu, sunt reduse dobânzile și penalitățile pentru cei care întârzie cu plata obligațiilor fiscale. Noutăți sunt și la Controlul fiscal, unde inspectorii pot face verificări prin sondaj la documentele prezentate de contribuabili. 

Fiscul va putea efectua controale la documentele contribuabililor prin sondaj, stabilește noul Cod de procedură fiscală. La capitolul Controlul fiscal sunt reglementate ca tipuri și metode de control verificarea prin sondaj, verificarea exhaustivă și controlul electronic. Finanțiștii spun că, la controlul documentelor prin sondaj, metodele de selectare a documentelor urmează a se aproba prin ordin al președintelui ANAF.
Durata inspecției fiscale este de minim 45 de zile și poate ajunge la 189 de zile pentru contribuabilii mari, precum și pentru cei care au sedii secundare, indiferent de mărime. „S-a extins de la 3 zile la 5 zile lucrătoare de la data încheierii inspecției fiscale dreptul contribuabilului de a prezenta, în scris, punctul de vedere cu privire la constatările inspecției fiscale. În cazul marilor contribuabili, termenul este de 7 zile lucrătoare. Termenul poate fi prelungit pentru motive justificate cu acordul conducătorului organului de inspecție fiscală. S-a prevăzut că deciziile de impunere, de nemodificare a bazei de impozitare, sau, după caz, de modificare a bazei de impozitare dacă se constată diferențe ale bazelor de impozitare fără stabilirea de diferențe de obligații fiscale, să se comunice în termen de 25 de zile lucrătoare de la data încheierii inspecției fiscale. S-a prevăzut posibilitatea ca, la cererea contribuabilului și în scopul plății obligațiilor fiscale suplimentare, pe perioada desfășurării inspecției fiscale, organele de inspecție fiscală să poată emite decizii de impunere provizorii pentru obligațiile fiscale suplimentare aferente unei perioade și unui tip de obligație verificate; obligațiile fiscale stabilite prin decizii de impunere provizorii se includ în deciziile intocmite de organele de inspecție fiscală și se contestă împreună cu acestea”, se arată într-o informare a Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea.

Penalitate de nedeclarare pentru fiecare zi de întârziere
 
Firmele care nu declară taxele și impozitele către bugetul statului riscă o penalitate de 0,08% pentru fiecare zi. Noul Cod de Procedură Fiscală arată că această penalitate de nedeclarare a fost reglementată pentru ca persoanele să își achite toate obligațiile fiscale și se dublează dacă acestea sunt rezultate ca urmare a unor fapte de evaziune fiscală. „Nivelul penalității de nedeclarare este de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, din obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/ plătitor și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere… Penalitatea de nedeclarare se majorează cu 100% în cazul în care obligațiile fiscale principale au rezultat ca urmare a săvârșirii unor fapte de evaziune fiscală, constatate de organele judiciare, potrivit legii. Aplicarea penalității de nedeclarare prevăzute de prezentul articol nu înlătură obligația de plată a dobânzilor prevăzute de prezentul cod”, precizează AJFP.
O altă noutate este reducerea dobânzilor și penalităților pentru întârzierile la plata obligațiilor fiscale. Astfel, dobânda pentru plata cu întârziere a obligațiilor fiscale administrate de ANAF va fi de 0,02%, pe zi de întârziere, față de 0,03% în prezent. De asemenea, penalitățile vor fi de 0,01% față de 0,02%.
Finanțiștii precizează că, potrivit Codului de procedură fiscală, o obligație fiscală poate fi preluată de alt contribuabil doar la încetarea existenței contribuabililor când datoriile către stat trebuie plătite de „moștenitorul care a acceptat succesiunea debitorului, în condițiile dreptului comun”, persoanele care preiau „în tot sau în parte, drepturile și obligațiile debitorului supus divizării, fuziunii ori transformării, după caz”.

Bunurile care nu se vând, restituite datornicilor

Modificări sunt și la vânzările bunurilor scoase la licitație pentru achitarea obligațiilor fiscale. A fost introdusă procedura celei de-a patra licitații, unde bunul poate fi vândut la cel mai mare preț oferit, chiar dacă acesta este inferior prețului de pornire a licitației. Finanțiștii precizează că, în cazul bunurilor mobile, dacă la aceasta a patra licitație nu se prezintă niciun participant, se consideră că bunul nu are valoare de piață și acesta se restituie debitorului.
Alte noutăți din Codul de Procedură Fiscală se referă la rezolvarea contestațiilor împotriva actelor emise de inspectorii fiscali. Astfel, termenul de depunere a contestației a fost majorat la 45 de zile, în loc de 30. O modificare importantă se referă la „reglementarea posibilității contestatorului de a-și susține oral contestația în fața organului competent cu soluționarea acesteia, situație în care se va convoca și organul fiscal emitent, scopul fiind dezbaterea contradictorie a cauzei”. De asemenea, a fost reglementat dreptul contribuabililor de a se adresa instanței de contencios administrativ în situația în care contestația nu a fost soluționată de organul competent în termen de 6 luni de la data depunerii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?