Ediția: Marți 28 Mai 2024. Nr. 6635
Ediția: Marți 28 Mai 2024. Nr. 6635

AFLĂ dacă trebuie să depui la Fisc declaraţia 200! Se lasă cu amenzi!


Vrâncenii care obțin venituri din activități independente mai au două săptămâni la dispoziție pentru a depune, la ghișeele fiscului, formularul 200 „Declarație privind veniturile realizate din România”. Documentul cu veniturile realizate anul trecut poate fi depus on-line dacă persoana deține un certificat digital sau la poștă, prin recomandată cu confirmare de primire. Finanțiștii au început, în ultimele zile, să popularizeze această obligație pe care o au persoanele fizice și precizează că nedepunerea declarațiilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 la 500 de lei. 
 Reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea au anunțat că declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din activități independente, respectiv activități comerciale precum „fapte de comerț, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, practicarea unei meserii, inclusiv din activități adiacente, precum și venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente”. 
 Pe lista celor obligați să depună declarația 200 se mai află vrâncenii care practică profesii libere și obțin venituri „din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfășurate în mod independent, în condițiile legii”. 
 Aceeași declarație 200 trebuie depusă și de persoanele care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, respectiv „brevete de invenție, desene și modele, mostre, mărci de fabrică și de comerț, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor și altele asemenea”. „Declarația se depune și de către persoanele fizice care au realizat venituri din activități independente pentru care impozitul reținut la sursă de plătitorii de venituri reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), și nu au optat pentru impozitarea finală de către plătitorul de venit. Venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul IV^1 din Codul fiscal, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activități independente, din care se deduc contribuțiile obligatorii în vederea obținerii venitului net anual”, explică reprezentanții AJFP Vrancea. 
 Nu în ultimul rând, trebuie să depună declarația 200 acele persoane care desfășoară activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real. Este vorba de venituri din cultivarea și valorificarea florilor, legumelor și zarzavaturilor, în sere și în solarii, special destinate acestor scopuri, și/sau în sistem irigat, precum și din cultivarea și valorificarea arbuștilor, plantelor decorative și a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole și pomicole și din altele asemenea. „Declarația se depune de contribuabilii care desfășoară activitatea în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice și care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă”, precizează finanțiștii. 
        Cine nu depune declarația 200
 Finanțiștii precizează că sunt și categorii de persoane care nu trebuie să depună această declarație. Pe lista de excepții se află „persoanele fizice pentru care impozitul reținut de plătitorii de venituri este final, potrivit opțiunii contribuabililor” dar și persoanele fizice care, în 2013, au realizat venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit „cu excepția persoanelor care au depus declarațiile de venit estimativ în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii”. „Contribuabilii care desfășoară o activitate impusă pe norme de venit și care, în cursul anului fiscal de raportare, își completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în nomenclatorul activităților pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, vor fi impuși în sistem real de la data respectivă, venitul net anual urmând să fie determinat prin însumarea fracțiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net rezultat din evidența contabilă”, au explicat finanțiștii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?