Cursuri predate de…elevii de la Unirea

0
249


Profesorii și elevii din cadrul Asociației „Unirea” din Focșani se pregătesc să dea startul proiectului „IT&Science Caravan”. Elevii din mai multe localități îndepărtate vor putea participa la cursuri gratuite, în afara orelor de la școală, oferite de elevii și cadrele didactice de la Colegiul Național „Unirea”. Vor primi ajutor elevii mai multor școli din localități precum Vintileasca, situată la 80 de km de Focșani, în inima Munților Vrancei, care nu dispune de cadre didactice specia-lizate în predarea IT-ului, matematică sau fizică, materii prevăzute în programa școlară. Slobozia Bradului este o localitate populată în proporție de 70% de romi. Nici elevii de aici nu beneficiază de un cadru didactic specia-lizat în predarea IT-ului, matematicii, fizicii, chimiei ori biologiei. Un caz similar este și la Paltin, unde cei peste 350 de școlari nu beneficiază de ore de IT predate de cadre didactice specializate în domeniu. Pentru toți aceștia, „uniriștii” s-au instruit, și împreună cu cadrele didactice vor preda, în weekend-uri, cursuri în domeniul IT& programare, matematică, fizică, chimie și biologie. Îndrăzneața inițiativă, care de altfel le-a adus „uniriștilor” o recunoaștere din partea Google, este susținută cu fonduri proprii ale aso-ciației, dar și cu sprijinul consiliilor din localitățile în care se derulează programul. Printre altele, asociația are scopul de a promova activități de sprijin pentru colectivitățile școlare din medii defavorizate, antrenarea profesorilor și a elevilor în acțiuni menite să aducă be-neficii educaționale elevilor ce nu benefi-ciază de suficientă asistență datorită lipsei cadrelor didactice calificate la anumite discipline. Asociația funcționează cu sprijinul foștilor elevi ai Colegiului Național „Unirea”.
Activitățile din cadrul proiectului beneficiază de o finanțare totală de 9.000 de euro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here