Formare profesională în probaţiune

0
481


Doi dintre reprezentanții Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul Vrancea au beneficiat de formare profesională postuniversitară în cadrul Proiectului „Calificări și standardizare europeană în asistența socială” derulat în cadrul parteneriatului dintre Universitatea „George Bacovia” din Bacău și Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Vrancea. Formarea a avut ca finalitate susținerea de către reprezentanții serviciului, a lucrării de dezertație. Pregătirea postuniversitară s-a desfășurat pe parcursul a două semestre, timp în care consilierii au prezentat în mediul universitar diferite lucrări și studii prin care au făcut cunoscută misiunea Serviciului de Probațiune în România. De asemenea, aceștia au făcut cunoscute rezultatele obținute de consilierii de probațiune din cadrul Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul Vrancea, în munca lor de reintegrare socială a persoanelor care au săvârșit infracțiuni, menținute în stare de libertate și aflate în supravegherea Serviciului de Probațiune. „Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Vrancea a semnat, în data de 14 mai 2009, Protocolul de Parteneriat în calitate de partener voluntar, cu Universitatea «George Bacovia» din Bacău în vederea colaborării în implementarea Proiectului «Calificări și standardizare europeană în asistența socială». Proiectul a beneficiat de o finanțare nerambursabilă a Fondului Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în valoare de 1.069.999 lei”, se arată într-un comunicat al Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul Vrancea.

***

Obiectivul general al proiectului care se desfășoară în perioada 1 aprilie 2009-31 martie 2011 îl reprezintă creșterea relevanței învățământului superior de Asistență Socială pentru a fi în concordanță cu cerințele pieței muncii în domen-iul serviciilor sociale. Acest proiect vizează și realizarea listei unităților de competență și a specificațiilor de specia-litate în asistență socială, construirea unui ghid de carieră în asistență socială, cu instrumente forma-lizate de eva-luare. „Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Vrancea prin parteneriatul încheiat își lărgește aria de colaborare directă în mediul universitar cu Universitățile «George Bacovia» din Bacău, beneficiara proiectului mai sus menționat, «Constantin Brâncoveanu» Pitești, Centrul de Studii Brăila și Universitatea de Nord din Baia Mare, ultimele două universități având calitatea de parteneri în proiect”, se mai arată în același comunicat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here