Ediția: Vineri 24 Mai 2024. Nr. 6632
Ediția: Vineri 24 Mai 2024. Nr. 6632

Declaraţiile de venit se depun până la 15 mai


Situațiile financiare anuale se depun de societățile comerciale/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, pentru exercițiul financiar 2009 numai la Oficiul Registrului Comerțului Vrancea.

Vrâncenii mai au câteva zile la dispoziție pentru depunerea declarațiilor de venit pentru anul 2009. Este vorba despre formularul 200 unde termenul legal este 15 mai 2010. Cei care nu respectă acest termen riscă sancțiuni din partea inspectorilor fiscali. Reprezentanții Direcției Generale a Finanțelor Publice au precizat că declarația de venit se completează și se depune de către persoanele fizice care, în 2009, „au rea-lizat venituri în bani și/sau în natură provenind din activități independente, cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal, activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real și din câștiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare”.
Până la 15 mai trebuie depuse Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare, Declarația privind venitul estimat – formular 220, Declarația privind veniturile din activități agricole – impunere pe norme de venit, formular 221, Declarația privind veniturile din străinătate – formular 201, pentru declararea veniturilor obținute în anul 2009 din străinătate din: profesii libere, activități comerciale, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, dividende, dobânzi, premii și jocuri de noroc, câștiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investiții, pensii, precum și alte venituri aflate în străinătate.
Tot până la 15 mai trebuie depusă și cererea prin care 2% din impozitul anual datorat în anul 2009 poate fi direcționat către o organizație sau asociație non-profit.

Activitățile pentru care se depune declarația de venit-formularul 200

1. Activități independente:

– activități comerciale – fapte de co-merț, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, precum și practicarea unei meserii, inclusiv din activități adiacente precum și venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente;
– profesii libere – exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfășurate în mod independent, în condițiile legii;
– drepturi de proprietate intelectuală – brevete de invenție, desene și modele, mostre, mărci de fabrică și de comerț și procedee tehnice, know-how, drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor și altele asemenea.

2. Cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal.
Persoanele fizice care au obținut ve-nituri din cedarea folosinței bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează declarația pentru fiecare sursă de venit.

3. Activități agricole pentru care veni-tul net se stabilește în sistem real: venituri din cultivarea și valorificarea florilor, legumelor și zarzavaturilor, în sere și în solarii, special destinate acestor scopuri, și/sau în sistem irigat, precum și din cultivarea și valorificarea arbuștilor, plantelor decorative și a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole și pomicole și din altele asemenea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?