Patronii se împrumută de bani pentru impozitul minim

0
30


Patronii vrînceni vor continua să plătească impozitul minim și în 2010 deși guvernanții au promis că vor renunța la această formă de impozitare și o vor restrînge doar la cîteva activități cu grad ridicat de evaziune fiscală. Guvernanții nu au fost convinși nici de dispariția a sute de mii de firme din care, doar în Vrancea, a peste două mii de agenți economici ai căror patroni nu au avut bani pentru a plăti acest nou bir către stat.

Raportul de performanță al Direcției Generale a Finanțelor Publice Vrancea arată că firmele au plătit doar 40,7 milioane lei impozit pe profit din 2009, cu circa 2,3 milioane de lei mai mic față de impozitul pe profit plătit în 2008. Starea critică a economiei vrîncene este demonstrată și de numărul de patroni obligați să plătească impozitul minim în august 2009, respectiv 5.482 de firme, adică mai mult de jumătate. Această înseamnă că firmele nu au înregistrat profit iar patronii au fost obligați să aducă bani de acasă sau să se împrumute pentru a plăti impozitele către stat. Numărul de persoane aflate în această situație va fi mai mare în 2010 deoarece pe lista firmelor obligate să plătească acest impozit se vor afla și microîntreprinderile. Acestea nu mai beneficiază de facilitatea prin care plăteau un impozit de doar 3% din venituri.
Introducerea impozitului minim a dus la dispariția a mii de firme din Vrancea iar numărul este în creștere. Doar în 2009, nu mai puțin de 2.870 de firme au fost radiate, dizolvate sau li s-a suspendat activitatea. Statistica Oficiului Registrului Comerțului arată că, în primele două luni, 302 de firme au fost radiate, dizolvate sau li s-a suspendat activitatea. Mai grav este că, în februarie, mai erau activi 12.179 de agenți economici, cu 57 mai puțini decît în luna ianuarie cînd erau în evidențe 12.236 de firme, persoane fizice autorizate și intreprinderi familiale.
Potrivit precizărilor de la DGFP, tranșele de venituri sînt aceleași ca și pentru anul trecut. Impozitul minim este, anual, de 2.200 lei pentru firmele care au venituri totale de maxim 52 mii lei, de 4.300 lei pentru venituri între 52.001- 215.000 lei, de 6.500 lei pentru venituri între 215.001-430.000 lei, de 8.600 lei pentru venituri între 430.001-4.300.000 lei, de 11.000 lei pentru venituri între 4.300.001-21.500.000 lei, de 22.000 lei pentru venituri între 21.500.001- 129.000.000, de 43.000 pentru venituri care depășesc 129.000.001 lei.

Cum se calculează impozitul minim

Pentru a se încadra în tranșa de venituri totale stabilite de fisc, se iau în considerare veniturile obținute din orice sursă din care se scad veniturile din variația stocurilor, cele din producția de imobilizări corporale și necorporale, din exploatare, reprezentînd cota-parte a subvențiilor guvernamentale și a altor resurse pentru finanțarea investițiilor, cele din reducerea sau anularea provizioanelor, pentru care nu s-a acordat deducerea, conform reglementărilor legale. De asemenea, se mai scad veniturile realizate din anularea datoriilor și a majorărilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabile, cele din despăgubiri de la societățile de asigurare dar și veniturile neimpozabile, prevăzute expres în acorduri și memorandumuri aprobate prin acte normative.
Declararea și plata impozitului pe profit se efectuează trimestrial, pînă la data de 25 inclusiv a primei luni umătoare trimestrului pentru care se calculează profitul.
Nu datorează impozit minim anual pentru anul 2010 contribuabili precum instituții publice, culte religioase, asociațiile de proprietari, organizațiile nonprofit, investitorii în zone defavorizate, unitățile protejate destinate persoanelor cu handicap. Aceeași prevedere se aplică contribuabililor care desfășoară activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, societățile în inactivitate temporară înscrisă în Registrul Comerțului și contribuabilii înființați în cursul anului 2010. „Aceștia vor determina impozitul pe profit conform titlului II «Impozit pe profit» din Codul fiscal, pe baza datelor din evidența contabilă”, se arată în precizările DGFP.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here