Ediția: Vineri 24 Mai 2024. Nr. 6632
Ediția: Vineri 24 Mai 2024. Nr. 6632

Firmele de construcții, controlate de inspectorii de muncă; amenzi de zeci de mii de lei

COMUNICAT DE PRESĂ, 10.04.2024:

          În perioada 01–06 aprilie 2024, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea a desfășurat Campania națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, precum şi prevederile legale privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă de către angajatorii care desfăşoară activităţi din domeniile: „construcţii clădiri” – cod CAEN 41,”lucrări de geniu civil” – cod CAEN 42,”lucrări speciale de construcţii” – cod CAEN 43.

          Obiectivele campaniei au fost:

  • Identificarea şi verificarea agenţilor economici care activează în domeniile: „construcţii clădiri” – cod CAEN 41,” lucrări de geniu civil” – cod CAEN 42, „lucrări speciale de construcţii” – cod CAEN 43.
  • Eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităţilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare;
  • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă.

          În domeniul relațiilor de muncă, inspectorii de muncă angrenați în desfășurarea acestei campanii au efectuat 26 de acțiuni de control în urma cărora au fost constatate 39 neconformități față de prevederile legale pentru care au fost dispuse măsuri obligatorii de intrare în legalitate cu termene stricte de realizare. Inspectorii de muncă au aplicat 11 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 20000 lei. Totodată a fost identificată o persoană care desfășura muncă nedeclarată, pentru care s-a dispus agentului economic măsura întocmirii și înregistrării contractului individual de muncă și plata contribuțiilor ce derivă din executarea acestuia.

          Dintre neconformităţile constatate remarcăm următoarele: neînmânarea către lucrător al unui exemplar al contractului individual de muncă înainte de începerea activității, nepăstrarea la locul de muncă organizat a copiilor contractelor de muncă, neevidențierea, în mod real, în foile colective de prezență, a tuturor orelor de muncă prestate de către salariați, necompensarea muncii suplimentare cu ore libere plătite sau cu spor la salariu.

          Majoritatea neconformităţilor constatate au fost remediate în timpul controlului, pentru celelalte dispunându-se măsuri cu termene stricte de realizare urmând ca în perioada următoare inspectorii de muncă să verifice modul de realizare a măsurilor dispuse. 

          Reamintim angajatorilor obligația de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc și evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orelor de începere și de sfârșit ale programului de lucru și de a supune controlului inspectorilor de muncă aceste documente. 

          În domeniul securității și sănătății în muncă, în cadrul acţiunilor întreprinse au fost vizitate mai multe şantiere, atât cele pentru care au fost primite la Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea comunicări prealabile, cât şi cele ce nu necesită o astfel de comunicare conform prevederilor HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare.

          Au fost întocmite procese verbale de control pentru un număr de 27 angajatori care aveau în total 269 de salariaţi, unde s-au constatat un număr de 10 deficienţe pentru care inspectorii de muncă pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă au aplicat 10 sancţiuni contravenţionale (7 avertismente şi 3 amenzi în valoare de 12500 lei).  

          Cele mai frecvente deficienţe constatate au fost:

– schela metalică folosită de lucrători nu era conformă, fiind încheiat Proces – verbal de oprire din funcțiune a echipamentului de muncă;

– în fișele de aptitudine ale lucrătorilor nu este evidențiat că aceștia sunt apți pentru lucru la înălțime;

– neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare;

– angajatorul nu a asigurat lucrătorilor, echipamente individuale de protecție.

          Pentru remedierea neconformităţilor constatate inspectorii de muncă au dispus măsuri şi    termene de intrare în legalitate. Având în vedere datele statistice care reflectă faptul că domeniul construcţiilor prezintă risc ridicat de accidentare, vor continua acţiunile de monitorizare şi verificare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul muncii, precum şi asupra modului în care sunt implementate de către angajator, la locul de muncă, măsurile dispuse de inspectorii de muncă.

Inspector șef, Botezatu Eliza                                                                  

Foto cu rol ilustrativ, sursa: Facebook/Inspecția Muncii

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?