Șeful fiscului vrâncean consideră că instituția „şi-a îndeplinit misiunea sa principală”; bilanțul Finanțelor Publice pe 2023

0
1649

Fiscul vrâncean a vândut 40 vagoane de marfă la o licitație publică, pentru suma 1,37 milioane lei. Vânzarea bunurilor aparținând SNTFM CFR Marfă SA Bucureşti a avut loc în cursul anului trecut și reprezintă doar o parte din acțiunile derulate de Fiscul vrâncean pentru a colecta impozite, taxele și contribuțiile datorate bugetului de stat. Astfel, în 2023, Fiscul vrâncean a reușit încasări de peste 1,8 miliarde lei, cu aproape un sfert de miliard mai mult decât în anul anterior. Analiza încasărilor realizate anul trecut arată că cele mai mari venituri au fost la bugetul de stat – 790,3 milioane lei, bugetul asigurărilor sociale de stat -714,29 milioane lei, bugetul asigurărilor sociale de sănătate 309,22 milioane lei și bugetul asigurărilor pentru șomaj – 20,41 milioane lei.

În ceea ce privește veniturile realizate la bugetul de stat, ponderea o reprezintă încasările din impozitul pe venit -266,38 milioane lei, taxa pe valoarea adăugată (valori nete) – 235,10 milioane lei, impozit profit – 80,76 milioane lei dar și alte venituri în valoare de 199,81 milioane lei. Anul trecut, AJFP a aprobat la rambursare TVA în sumă de 134,06 milioane lei din care 52,60 milioane lei au fost efectiv restituiţi în contul agenţilor economici iar diferenţa a făcut obiectul compensărilor cu obligaţiile fiscale datorate.

          „Privind retrospectiv anul 2023, putem spune că Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea şi-a îndeplinit misiunea sa principală, aceea de colectare şi administrare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, reuşind încasarea sumei de 1.834,26 milioane lei cu o creştere a încasărilor nete în  comparaţie cu realizările din 2022 de 15,15%  (+ 246,87 milioane lei) în condiţiile în care sumele declarate de contribuabilii vrânceni au crescut cu doar 13,82%  faţă de anul precedent. Toate acestea au fost posibile datorită consolidării relației instituţionale deschise cu contribuabilii, creşterii calităţii serviciilor oferite, şi cel mai important aspect, a unei  conformări voluntare ridicate a contribuabililor vrânceni. Nu în ultimul rând adresez mulţumiri pentru rezultatele obţinute şi echipei de profesioniști din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea fără de care aceste rezultate nu puteau fi posibile. Aprecierea şi recunoştinţa sunt îndreptate deopotrivă atât către contribuabilii vrânceni cât şi către colectivul instituţiei coordonate, asigurându-i că eforturile depuse au fost văzute şi luate la cunoştinţă ”, a declarat Iulian Daniel Militaru, șef administraţie AJFP Vrancea.

 Mercedes GLE vândut cu 132 mii lei

În cursul anului trecut au fost realizate încasări de 2,87 milioane lei în urma licitațiilor pentru vânzarea unor bunuri mobile şi imobile proprietatea debitorilor care nu şi-au achitat obligaţiile fiscale datorate. Printre bunurile valorificate se numără terenuri agricole, intravilane şi extravilane, bariere parcare, mașină montat anvelope, presă fixă, ciocan de lipit, copiator, aparat foto, kit format din 6 obiective. La categoria autoturisme, cea mai mare valoare a fost de 132 mii lei, obţinută de pe urma vânzării unui Mercedes-Benz model GLE, cu an de fabricație 2016.

Analiza AJFP Vrancea arată că încasările din arierate recuperabile de la persoane juridice la bugetele administrare au fost în sumă de 473,41 milioane lei, cu o rată de colectare de 73,85%, gradul de realizare a indicatorului stabilit de ANAF fiind de 102,57%. La persoane fizice, încasările din arierate recuperabile au fost de 33,11 milioane lei, cu o rată de colectare de 52,87% iar gradul de realizare a indicatorului a fost de 122,96%. Încasările totale din eșalonare la plată în anul 2023 au fost în sumă de 16,84 milioane lei.

Totodată, prin aplicarea măsurilor de executare silită, AJFP Vrancea a încasat anul trecut o sumă de 121,61 milioane lei cu 45,78 % mai mult faţă de anul 2022. Printre măsurile aplicate se numără transmiterea unui număr de 41598 somaţii pentru suma de 202,83 milioane lei; instituirea de 15122 popriri bancare în valoare de 167,91 milioane lei şi 9381 popriri terţi în valoare de 75, 78 milioane lei dar și aplicarea unui număr de 372 sechestre bunuri mobile în valoare de 15,46 milioane lei şi 35 sechestre bunuri imobile în valoare de 8,15 milioane lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here