Tribunalul Vrancea invită vrâncenii să completeze un chestionar, în scopul optimizării funcţionării instanţelor judecătoreşti

0
782

Biroul de informare și relații publice din cadrul Tribunalului Vrancea este abilitat să aducă la cunoștință publică următoarele:

Pe parcursul anului 2022, a fost adoptată STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI JUDICIAR 2022 – 2025, prin implementarea căreia se urmărește să se contribuie la o justiţie modernă, eficientă, de calitate şi accesibilă tuturor, cu un grad ridicat de încredere din partea populaţiei, susţinută de politici eficace de combatere a corupţiei şi criminalităţii.
În vederea aducerii la îndeplinire a obiectivului strategic privind Optimizarea funcţionării instanţelor judecătoreşti, Consiliul Superior al Magistraturii a elaborat un CHESTIONAR referitor la percepția activității în cadrul instanțelor judecătorești, ca instrument pentru evaluarea satisfacției justițiabililor. Respectivul chestionar conține 25 de întrebări, iar timpul necesar pentru completare este de aproximativ 10 minute.

Tribunalul Vrancea și judecătoriile din circumscripția sa (Judecătoria Focșani, Judecătoria Adjud și Judecătoria Panciu) vă invită să completați aceste chestionare. Ele se găsesc în format fizic la compartimentele Arhivă din cadrul fiecărei instanțe sau în locuri special amenajate de pe spațiile publice din cadrul instanțelor. Returnarea chestionarelor completate se poate face la personalul de la Arhivă și Registratură, sau în urnele semnalate în acest sens.
De asemenea, chestionarul poate fi completat și online. Acesta poate fi accesat pe portalul instanțelor de judecată (http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx), pe pagina dedicată fiecărei instanțe vrâncene, la secțiunea Informații de interes public.
Totodată, chestionarul poate fi accesat scanând codul QR următor:

Vă mulțumim pentru implicare!

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE DIN CADRUL TRIBUNALULUI VRANCEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here