VIDEO: Ședință la CJ Vrancea. Noi demersuri pentru reabilitarea casei în care a locuit scriitorul Duiliu Zamfirescu

0
2856

Continuă demersurile pentru reabilitarea imobilului în care a locuit scriitorul Duiliu Zamfirescu, din comuna Vârteșcoiu. În acest sens, plenul Consiliului Județean Vrancea a aprobat în ședința de ieri documentația tehnico-economică la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Consolidarea, modernizarea și dotarea imobilului «Casa Duiliu Zamfirescu» din Vîrteșcoiu“.

Astfel, ca urmare a realizării documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție elaborată de S.C. Globexterra S.R.L. rezultă că lucrările de reabilitare a imobilului mai sus menționat sunt estimate la 11,3 milioane de lei, iar pentru obținerea acestei finanțări va fi realizat un proiect ce va fi depus spre finanțare cu fonduri europene. „Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea intenționează să acceseze fonduri nerambursabile prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027 pentru consolidarea, modernizarea și dotarea imobilului Casa Duiliu Zamfirescu, în scopul punerii în valoare a monumentului istoric și integrarea acestuia într-un circuit turistic al caselor memoriale din județul Vrancea. (…) Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție elaborată de S.C. Globexterra S.R.L. a fost predată Consiliului Județean Vrancea în baza procesului verbal nr. 21255/28.09.2023 și a fost verificată de Directia Tehnică și Investiții întocmindu-se procesul verbal de acceptanță nr. 22893/19.10.2023“, se arată în referatul ce însoțește proiectul de hotărâre. Durata de realizare a investiției este de 3 ani.

Vă reamintim că în anul 2021, președintele Consiliului Județean Vrancea Cătălin Toma a semnat împreună cu Nicolas Duiliu Zamfirescu actele de donație prin care terenul și casa ce au aparținut scriitorului Duiliu Zamfirescu din comuna Vârteșcoiu intră în proprietatea județului Vrancea. Imobilul va fi restaurat iar aici va funcționa Casa Memorială „Duiliu Zamfirescu“. Nicolas Duiliu Zamfirescu a precizat că întreaga sa familie, urmașii marelui scriitor, a fost de acord ca să doneze o parte din bunurile care au aparținut lui Duiliu Zamfirescu pentru a fi expuse în Casa Memorială care va fi deschisă în cinstea sa.

Mai multe proiecte de hotărâre, aprobate în ședință

Consiliul Județean Vrancea a mai aprobat ieri în ședința ordinară, următoarele proiecte de hotărâre: „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare și reabilitare copii cu dizabilități, Corp C1, C2, C3, C4”; „Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea, în administrarea Consiliului Local Măicănești a sectorului de drum județean DJ 204B de la km 1+570 la km 2+700, pe o perioada de 24 luni”; „Neexercitatea dreptului de preempțiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Huianu, cod LMI VN – II – m- B- 06410, situat in Municipiul Focsani, str. Comisia Centrala nr.1“; „Modificarea organigramei societății PARC INDUSTRIAL VRANCEA S.R.L.”.

De asemenea, plenul Consiliului Județean a mai aprobat și proiectele de hotărâre privind stabilirea organigramei, statului de funcții, numărul de personal și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidență a Persoanelor Vrancea, dar și aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2023.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here