Mica Publicitate de azi, 29 noiembrie 2023

0
430

Vânzări 1 cameră

VÂND garsonieră confort 1, zona Finanţe.Tel. 0766/494065.

Vânzări 2 camere

VÂND apartament 2 camere, zona 2 Stejari, etaj 1, ultramodern. Merită văzut!Tel. 0729/402188.

VÂND apartament 2 camere, central, etaj 3/8, lift cu cartelă, 60.000 euro, negociabil.Tel. 0751/670248.

VÂND apartament 2 camere, Sud, parter, 40.000 euro, negociabil.Tel. 0728/470947.

VÂND apartament 2 camere, etaj 3, zona Gară.Tel. 0769/822106.

Vânzări 3 camere

VÂND apartament 3 camere, renovat, AC, CT, centru.Tel. 0747/484295.

APARTAMENT 3 camere, parter, extindere 21 mp. Pretabil firme.Tel. 0742/294558.

Vânzări 4 camere

VÂND apartament 4 camere, etaj 1, vis-a-vis Şcoala nr. 9, în spatele sediului Parking.Tel. 0722/308330.

Vânzări case, vile

VÂND casă Câmpineanca, cartier Coreia, cu teren 1550 mp.Tel. 0721/146358.

VÂND casă + teren, comuna Boloteşti, sat Vităneşti.Tel. 0751/619351.

VÂND casă din cărămidă, la roşu, la Garoafa.Tel. 0767/987175.

Oferte închirieri locuinţe

ÎNCHIRIEZ apartament central, Bdul Unirii, etaj 4, cu lift, nemobilat, neutilat.Tel. 0748/396495.

ÎNCHIRIEZ apartament 4 camere, parter, în spatele Primăriei.Tel. 0745/655063.

ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere.Tel. 0753/498344.

ÎNCHIRIEZ garsonieră, etaj 1, str. Comisia Centrală. Contract ANAF.Tel. 0727/388193.

ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, etaj 1, mobilat, lângă Pompieri.Tel. 0748/392621.

Vânzări terenuri

VÂND 6 hectare livadă şi 4 hectare vie, struguri de masă.Tel. 0743/111131.

BOLOTEŞTI! Vând 2 hectare teren arabil, extravilan, tarla 86, parcela 1400.Tel. 0752/846665.

VÂND livadă 0,85 ha şi 0,35 ha cireşi, 5 euro/mp. Disc vie 1800 euro.Tel. 0763/378537.

Autoturisme

VÂND Seat Exeo A4, 2009, full-full, proprietar, 5500 euro.Tel. 0760/305259.

Servicii

REPAR centrale termice, verificări gaze, autorizaţii.Tel. 0766/969264.

REPARAŢII frigidere la domiciliu.Tel. 0722/617603.

MONTAJ acoperiş, dulgherie, vopsim acoperişuri, orice accesorii, reparaţii acoperiş.Tel. 0792/463101.

EXECUT zugrăveli locuinţe şi scări de bloc.Tel. 0768/306601.

TÂMPLAR, execut reparaţii din lemn.Tel. 0749/955965.

EXECUT lucrări interioare, gresie, faianţă, zugrăveli.Tel. 0723/997478.

Centre Infrumusetare

ÎNCHIRIEZ cameră manichiură şi post de lucru coafor la Creativ Studio, pe strada Tinereţii nr. 4, vis-a-vis de Clinica Tinereţii.Tel. 0742/138968.

Pierderi

PIERDUT contract de vânzare cumpărare nr. 6449 din 11.07.1991, eliberat de RAGCL, cerere 17715; copie act identitate; adeverinţă că apartamentul a fost achitat, eliberată de Primăria Focşani; copie după adeverinţa stradală; adeverinţă de la Primărie că nu am datorii pe numele meu, toate pe numele Ichim Toader. Se declară nule.

Matrimoniale

OFER masaj.Tel. 0740/945417.

VĂDUV, 55 ani, caut o doamnă singură, pentru prietenie.Tel. 0724/796891.

PENSIONAR văduv, 75 ani, doresc să cunosc o doamnă.Tel. 0722/219045.

DOMN 40 ani, 1,80m, doresc să cunosc tânără cu vârsta cuprinsă între 18 – 45 ani, pentru relaţie de dragoste. Exclus căsătorie.Tel. 0759/424352.

BĂRBAT cu situaţie materială foarte bună, doresc să cunosc tânără, 18 – 35 ani.Tel. 0729/402188.

BĂRBAT 50 ani, caut doamnă pentru căsătorie.Tel. 0762/146981.

DOMN pensionar, văduv, 72 ani, doresc să cunosc o doamnă cu vârsta de 65 – 72 ani.Tel. 0757/217143., 0337/408699.

BĂRBAT, 51 ani, doresc o relaţie cu o doamnă serioasă, pentru căsătorie.Tel. 0762/403922.

DIVORŢAT, 59 ani, 1,76 m, 75 kg, caut o doamnă de vârstă apropiată.Tel. 0783/054836.

Diverse

CUMPĂR surprize gumă anii 1990 şi cărţi poştale, fotografii cu Focşani, bancnote, monede până în anii 1966.Tel. 0744/781572.

ÎNCHIRIEZ garaj, bloc Teatru, str. Miron Costin.Tel. 0745/655063.

VÂND geci noi, bărbaţi, piele naturală, miel, maro, îmblănite, preţ 500 lei. Neîmblănite, preţ 400 lei.Tel. 0724/678873.

VÂND grâu.Tel. 0760/743698.

Cereri angajare

CAUT să îngrijesc bătrâni sau bonă, Focşani.Tel. 0749/345210.

Oferte angajare

ANGAJEZ femeie pentru menaj la o persoană vârstnică, femeie, în comuna Goleşti.Tel. 0751/258248.

ANGAJEZ operator vânzări online (Emag etc) part time. Limba engleză obligatoriu.Tel. 0733/779334.

ANGAJĂM şofer categoria B.Tel. 0768/243464.

SC Corola Focşani SRL angajează 1 operator chimist – Secţia Extruder şi 1 operator chimist – Secţia Sudeze.Tel. 0744/644455.

SOCIETATE comercială angajează şoferi profesionişti, salariu motivant. Relaţii la telefon 0722/243331.

SC angajează mecanic auto, inginer inspecţie tehnică şi electrician auto.Tel. 0765/270057.

ANGAJĂM operatoare calculator depozit Onasis.Tel. 0722/243481.

ANGAJĂM manipulant depozit Onasis.Tel. 0722/243481.

ANGAJEZ doamnă curată, educată, doar din Focşani, pentru sprijin/menaj, în Focşani, la o doamnă vârstnică.Tel. 0792/105612.

Autorizaţii mediu

OBŞTEA DE MOŞNENI sat Tulnici cu sediul in str. Principală, nr. 286, sat Tulnici, comuna Tulnici, judeţul Vrancea, titular al Planului: „AMENAJAMENTULUI SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ APARŢINÂND OBŞTEI DE MOŞNENI SAT TULNICI, JUDEŢUL VRANCEA” cu amplasamentul in comuna Tulnici, judetul Vrancea, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a amenajamentului pastoral in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Amenajamentul Silvic mai sus mentionat. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Vrancea, str. Dinicu Golescu nr. 2, si la sediul titularului, din str. Principală, nr. 286, sat Tulnici, comuna Tulnici, judeţul Vrancea zilnic, de luni – joi intre orele 08:00 – 14:00 si vineri, intre orele 08:00 – 12:00. Observatiile publicului se vor primi in scris la sediul APM Vrancea, Focsani , str. Dinicu Golescu nr.2 in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului .

A.P.M. VRANCEA şi S.C. CONBETA S.R.L., din com. Goleşti, Şoseaua Naţională, nr. 5, jud. Vrancea, anunţă publicul interesat asupra deciziei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea, de încadrare a Planului Urbanistic Zonal – „ Construire imobil locuinţe colective S+P+3E cu spaţii comerciale la parter ” propus a fi amplasat în mun. Focşani, str. Mărăşeşti, nr. 7 – 9, T 47, 74, P 4394, 4396, 4397, nr. cad. 69190, jud. Vrancea, titular S.C. CONBETA S.R.L. în procedură de adoptare fără evaluare de mediu. Observaţiile publicului se vor primi în scris, sub semnătură şi cu date de identificare la sediul A.P.M. Vrancea, de luni pana joi, între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Licitatii

COMUNA BROŞTENI – Judeţul Vrancea ( Consiliul Local Broşteni ) , cu sediul în Comuna Broşteni, str. Principală nr. 134, cod postal 627050, telefon 0237/675. 268; 0237/676.845, fax: 0237/675.268, Cod fiscal 4350653, organizează licitaţie publică în data de 09.01.2024, ora 10:00, în vederea închirierii unui spaţiu în suprafaţă totală de 81,34 mp, compus din: 2,54mp hol, 22,97 mp sală aşteptare, 15,74 mp cabinet consultaţie, 15,27 mp sală tratament, 2,60 mp sterilizare, 7,51 mp farmacie, 3,42 mp hol, 11,28 mp vestiar, cu destinaţia cabinet medic de familie, din incinta imobilului situat în comuna Broşteni, Str. Principală, nr. 150, carte funciară 51295, valoare de inventar 164 983 lei, ce aparţine domeniului public al comunei Broşteni, judeţul Vrancea. Închirierea se va face conform art. 333 şi 335 din O.U.G 57/2019 privind Codul Admnistrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Pret minim pornire licitaţie: 3,36 lei/mp/lună. Documentaţia de atribuire se poate obţine pe suport de hârtie sau electronic de la sediul primăriei Comunei Broşteni – Judeţul Vrancea, Birou Secretar General al Comunei. Costul documentaţiei este de 50 de lei şi se achită la casieria unităţii sau prin ordin de plată în contul RO98TREZ6915006XXX003176, deschis la Trezoreria Focşani. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este de 19.12.2023, ora 10:00. Data limită pentru depunerea ofertelor este de 08.01.2024, ora 10:00. Adresa la care se depun ofertele: str. Principală nr. 134, Comuna Broşteni – Judeţul Vrancea la registratură. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta : 1 exemplar. Limba de redactare: română. Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 09.01.2024 ora 10:00 la sediul Primăriei Comunei Broşteni, str. Principală nr. 134, Comuna Broşteni – Judeţul Vrancea.

PRESTAREA SCM Focşani cu sediul in Focşani, str. Republicii nr.41, bl.41, sc.5, parter, jud. Vrancea, scoate la vanzare prin licitaţie un spaţiu comercial situat in bdul. Independentei nr.60. Licitaţia va avea loc in data de 18.12.2023, ora 9.30 . Relaţii la telefon 0721337402 sau la sediul societăţii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here