Medicii de familie reclamă din nou întârzieri la plata serviciilor de medicină primară

0
137

Organizațiile Patronale ale Medicilor de Familie, inclusiv Asociația Patronatul Medicilor de Familie Vrancea, au transmis un comunicat prin care aduc „în atenția Caselor județene de asigurări de sănătate și CNAS că termenul contractual de plată integrală pentru serviciile de medicină primară efectuate în luna octombrie 2023 nu este respectat. Acest fapt reprezintă o încălcare unilaterală a contractului de furnizare de servicii medicale ce poate genera daune – interese. Apreciem că respectarea prevederilor contractuale trebuie să fie o obligație a tuturor părților semnatare ale unui contract și nu doar a furnizorilor de servicii medicale. Plata parțială, în proporție de 60-70%, este inacceptabilă, această clauză nefiind cuprinsă în contractul asumat bilateral”.

Medicii de familie solicită CNAS-ului și CJAS-urilor să ofere de urgență „explicații publice entităților juridice pe care le reprezentăm și ale căror predicții fiscale le bulversați referitoare la nerespectarea repetată a caselor de sănătate a prevederilor contractuale. Menționăm că nu este un incident singular și vă reamintim că în precedentul apropiat ați avut o întârziere de plată de aproximativ 14 zile pe care nu v-ați asumat-o. Spunem public că pacienții care nu pot beneficia de propriile lor asigurări de sănătate sunt strict sub incidența răspunderii dumneavoastră. Vă sugerăm să explicați asiguraților dumneavoastră care pot fi consecințele lipsei furnizării de servicii medicale în medicina primară. Cerem urgent CNAS si CJAS să acorde atenție acestei probleme și să găsească soluții imediate pentru a asigura plata corectă și la timp a serviciilor medicale efectuate de medicii de familie pentru a nu crea dificultăți financiare profesioniștilor din domeniu. Este crucial să se evite orice impact negativ asupra accesului pacienților la îngrijiri medicale primare de calitate. În cel mult două zile de la data prezentei, în lipsa măsurilor de remediere a problemelor semnalate, vom temporiza toată activitatea medicală programabilă”.

În răspunsul CJAS Vrancea se arată că „asigurarea funcționării unitare și coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local, în termeni de eficiență, claritate și transparență, reprezintă obiectivul principal al Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea, iar medicina de familie reprezintă unul dintre segmentele esențiale ale acestui sistem. În acest sens, am luat act cu interes profund de preocupările medicilor de familie din județul Vrancea privind plata parțială a serviciilor medicale efectuate. În spiritul bunei colaborări pe care cele două entități, atât Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea cât și Asociația Patronatul Medicilor de Familie Vrancea, le-au avut timp îndelungat, manifestăm, și de această dată, toată deschiderea în găsirea unei soluții cît mai rapide. Tocmai de aceea, vă asigurăm că se întreprind demersurile necesare în sensul finalizării procedurilor interne care vizează aprobarea fondurilor necesare, astfel încât să fie duse la îndeplinire prevederile contractuale”.

La finele lunii septembrie a.c., Asociația Patronatului Medicilor de Familie Vrancea a trimis o scrisoare deschisă în care era semnalată întârzierea „plăților pentru luna august a Caselor de Asigurări de Sănătate către furnizorii de servicii medicale din asistența medicală primară (medicii de familie), luna în care s-au făcut mii de consultații pe acut, subacut, cronici, monitorizări, bilanțuri, tratamente, servicii de preventie, întocmire bilete de trimitere, acte necesare înscrierii copiilor în colectivități etc..

Foto cu rol ilustrativ, sursa: Thirdman – https://www.pexels.com/ro-ro/

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here