Primăria Adjud: mitinguri, competiții, procesiuni doar cu acordul municipalității

0
72

Primăria Adjud face publice condițiile în care se pot organiza adunările publice, respectiv mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, competiţii sportive, procesiuni, etc. Comisia de avizare a adunărilor publice organizate pe raza UAT Adjud este formată din Primarul Municipiului Adjud, Secretarul General al Municipiului Adjud, funcționari din Primărie și reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea și ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea.

În conformitate cu Legea 60/1991 privind organizarea și desfășurarea evenimentelor publice, adunările publice sunt „mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, competiţii sportive, procesiuni şi altele asemenea ce urmează să se desfăşoare în pieţe, pe căile publice ori în alte locuri în aer liber”.

Conform legislației în vigoare, un eveniment poate fi organizat în spațiul public doar după obținerea Avizului de desfășurare. Pentru emiterea acestuia, se va depune din timp o solicitare privind intenția de organizare a evenimentului la Registratura Primăriei Municipiului Adjud, str. Stadionului nr. 2. Solicitarea va conține numărul de telefon al persoanei de contact din partea organizatorului precum și copie după cartea de identitate a acestuia. Dacă este semnată electronic, solicitarea poate fi transmisă inclusiv pe email, la uat@primariaadjud.ro.

„Totodată, legea obligă organizatorul să declare prealabil evenimentul la Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea cu cel puțin 48 de ore înainte de desfășurarea acestuia. Același formular, completat, va fi transmis și Primăriei Municipiului Adjud, odată cu solicitarea inițierii procedurii de avizare. Anexată solicitării propriu-zise care se va depune la Primăria Municipiului Adjud, organizatorul va mai transmite prezentarea în detaliu a activităților evenimentului, calendarul acestora, rezultatele așteptate, avantajele evenimentului/impactul evenimentului pentru comunitatea locală. Organizatorul va depune la Primăria Municipiului Adjud și o schiţă a locației/perimetrului concret de derulare a activităților, care va conține inclusiv însemne grafice, cu legendă, reprezentând activitățile desfășurate, traseele de afluire și defluire“, se arată într-o informare a Primăriei Adjud.

În aceeași informare se mai arată că în situaţia în care adunările publice – mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, competiţii sportive, procesiuni şi altele asemenea – urmează a se desfăşura în vecinătatea arterelor de circulaţie ori chiar în spaţiul carosabil, în mod complementar avizului privind ordinea publică, organizatorul are obligația să solicite Serviciului județean de poliție rutieră Vrancea avizul din punct de vedere al circulaţiei rutiere, astfel încât să nu fie perturbat traficul rutier și pietonal. Avizul rutier se va anexa solicitării transmise la Primărie înaintea desfășurării ședinței de avizare a evenimentului.

Administrația locală mai transmite că organizatorii adunărilor publice sunt obligaţi:

a) să înregistreze declaraţiile de desfăşurare a adunărilor publice la unităţile de jandarmi competente teritorial, cu cel puţin 48 de ore înainte;

b) să stabilească persoanele responsabile pentru conducerea adunărilor publice;

c) să asigure un dispozitiv propriu de ordine format din personal purtând însemne distinctive, stabilite împreună cu comandantul unităţii de jandarmi care asigură măsurile de ordine publică;

d) să delimiteze spaţiul de desfăşurare a adunărilor publice prin semne distinctive şi vizibile, iar când acestea se desfăşoară în deplasare, să ia măsuri pentru limitarea spaţiului de circulaţie ocupat;

e) să achite anticipat, pe bază de deviz şi factură, contravaloarea serviciilor şi a amenajărilor solicitate consiliilor locale pentru desfăşurarea normală a adunărilor publice;

f) să stabilească traseele de afluire şi defluire a participanţilor şi să ia măsuri ca ocuparea spaţiilor destinate desfăşurării adunărilor publice să aibă loc cu puţin timp înainte de ora începerii activităţilor, iar părăsirea lor să se facă imediat după ora-limită stabilită;

g) să ia măsuri pentru interzicerea participării la adunările publice a persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice sau care se află sub influenţa acestora;

h) să ia măsuri pentru îndepărtarea participanţilor care, prin modul de manifestare, tulbură ordinea şi liniştea publică, iar când aceştia nu se supun, să îi semnaleze organelor de poliţie;

i) să întrerupă imediat adunarea publică atunci când constată că au intervenit fapte de natura celor prevăzute la art. 2; după restabilirea ordinii adunarea publică poate continua în limita timpului iniţial aprobat;

j) să interzică participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a acestora.

În situația în care doriți să organizați un eveniment/o adunare în sensul descris de Legea 60/1991 în spațiul public, puteți obține informații și recomandări la telefon 0754 094 369.

Sursa foto: Facebook/Primăria Municipiului Adjud

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here