Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ de pe raza orașului Mărășești

0
133

Comunicat de presă

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

UAT Orașul Mărășești anunță semnarea contractului de finanțare nr. 2478DOT/2023 pentru proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ de pe raza orașului Mărășești ”, cod proiect F-PNRR-Dotari-2023-5280, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație/Componenta C15: Educație/ Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior/Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP)/Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației/Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar/Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Perioada de implementare a proiectului începe la data de 13.09.2023 și se încheie cel mai târziu la data de 31.12.2024.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în îmbunătățirea procesului educational și modernizarea mediului de învățare prin achiziția de echipamente digitale, dotarea cu mobilier și materiale didactice a Unităților de învățământ de pe raza orașului Mărășești, dezvoltarea unui proces de predare-învățare, evaluare accesibil și favorabil, dezvoltarea unui ecosistem digital de educație și formare în vederea reducerii decalajelor în învățare în cadrul școlii, asigurarea dotărilor necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă și în laboratoarele școlare, sporirea calității și siguranței mediilor de învățare, inclusiv în ceea ce privește reglementările pentru materialele didactice, mobilier și echipamente de laborator.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.670.101,90 lei, din care valoarea eligibila din PNRR este in cuantum de 3.084.119,25 lei, valoarea TVA eligibil aferenta este de 585.982,65 lei. Cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului vor fi asigurate de UAT Orașul Mărășești.

Persoană de contact: HULEA ANDREEA – Responsabil Proiect

E-mail: primaria@primariamarasesti.ro

Telefon: 0237 260 150

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here