Ediția: Sâmbătă 20 aprilie 2024 Nr. 6608
Ediția: Sâmbătă 20 aprilie 2024 Nr. 6608

Ai nevoie de autorizație de la ISU? Vei trimite solicitarea doar în format electronic

Având în vedere prevederile art. 8 și 9 din OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, ale OMAI 180/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă cu modificările și completările ulterioare și ale OIGSU nr. 94125 din 22.09.2023, vă informăm următoarele:

Începând cu data de 01.01.2024, inspectoratele județene pentru situații de urgență vor primi solicitările din domeniul avizării/autorizării privind securitatea la incendiu/protecție civilă *EXCLUSIV ÎN FORMAT ELECTRONIC*, PDF. sau WORD, cu semnătură electronică a beneficiarilor sau a proiectanților/verificatorilor/experților tehnici atestați, după caz.

În conformitate cu prevederile art. 10 din OMAI 180/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă cu modificările și completările ulterioare:

(1)Documentația tehnică depusă în format electronic TREBUIE însoțită de semnătura electronică a investitorului sau beneficiarului.

(2)Documentația tehnică depusă în format electronic poate fi constituită în una dintre următoarele variante:

a)fiecare piesă scrisă și desenată din cuprinsul documentației să fie scanată cu semnătura tuturor factorilor implicați în elaborarea și verificarea documentației, în condițiile stabilite la art. 9;

b)să fie semnată electronic de către toți factorii implicați în elaborarea și verificarea proiectului.

Compartimentul de Informare şi Relaţii Publice al I.S.U. Vrancea

BULETIN INFORMATIV

11.10.2023

# Art. 9 Documentația tehnică depusă în format letric trebuie să respecte următoarele condiții:

a)piesele scrise și desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu preliminar și scenariul de securitate la incendiu, trebuie să fie semnate olograf și ștampilate, pe fiecare pagină și planșă, de către specialiști care desfășoară activitate în construcții, potrivit domeniului și specialității pentru care sunt atestați la cerința securitate la incendiu de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

b)scenariul de securitate la incendiu preliminar și scenariul de securitate la incendiu se semnează olograf, pe ultima pagină, de către proiectanții de construcții, amenajări și instalații utilitare și cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu”, potrivit domeniului de competență;

c)nu se acceptă ca piesele desenate să fie din mai multe bucăți lipite;

d)modificările olografe pe piesele scrise sau desenate trebuie certificate individual prin semnătură și ștampilă de către verificatorul/verificatorii de proiect/proiecte atestat/atestați.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?