„Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii gimnaziale Vulturu și a 4 structuri din subordinea acesteia”

0
92

Comunicat de presă

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

UAT COMUNA VULTURU a semnat contractul de finanțare nr. 2142DOT/2023 pentru proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii gimnaziale Vulturu și a 4 structuri din subordinea acesteia” (cod F-PNRR-Dotări-2023-1914), depus în cadrul PNRR/2022/C15.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR),Pilonul VI.Politici pentru noua generație/Componenta C15: Educație/ Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior/ Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesionala și Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației/Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologive digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar/Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Valoare totală a contractului de finanțare este de 1.528.931,85 RON, din care valoarea nerambursabilă finanțată din PNRR este de 1.284.816,68 RON.

Obiectivele proiectului:

  • Transformarea digitală a școlii gimnaziale Vulturu cât și a celor 4 structuri din subordinea acesteia;

  • Asigurarea infrastructurii și resurselor tehnologice necesare, permițând accesul elevilor la tehnologie prin laboratorul de informatică, laboratorul de fizică și a echipamentelor digitale;

  • Sporirea calității și siguranței mediului de învățare;

  • Oferirea dotărilor necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă, laboratoare și în sala de sport.

Investiția va consta în dotarea cu mobilier a unui numărde 25 săli de clasă împărțite astfel: sala laboratorului de informatică și 17 săli de clasă din școala gimnazială Vulturu și 7 săli de grupă în toate cele 4 grădinițe din subordinea școlii gimnaziale Vulturu. De asemenea vom dota sălile de clasă mai sus menționate, cu echipamente TIC în vederea sporirii calității și siguranței mediului de învatare, laboratorul de informatică și laboratorul de fizică precum și sala de sport din cadrul Școlii Gimnaziale Vulturu.

În urma realizării acestor investiții, se va crea un mediu prielnic desfășurării unui proces educațional de calitate de care se vor bucura elevii și cadrele didactice.

Perioada de implementare a proiectului realizându-se în intervalul august 2023 – decembrie 2024.

Date de contact

Tel.: 0237 240 108 Fax: 0237 240 440

primar@primariavulturu.ro

https://www.primariavulturu.ro

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here