Finalizarea proiectului „Infiintare Zona spatii verzi si Parc de recreere in orasul Odobesti, str.Libertatii, T 7, P 331, pct. Sf. Ilie”

0
146

Comunicat de presă

                             Data 2.08.2023

Finalizarea proiectului „Infiintare Zona spatii verzi si Parc de recreere in orasul Odobesti, str.Libertatii, T 7, P 331, pct. Sf. Ilie”

UAT Oras Odobesti, în calitate de Beneficiar,  anunță finalizarea proiectului „Infiintare Zona spatii verzi si Parc de recreere in orasul Odobesti, str.Libertatii, T 7, P 331, pct. Sf. Ilie”, cod SMIS 118247, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.2- Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

 

Obiectivele proiectului sunt:

Obiectivul general al proiectului vizeaza revitalizarea mediului urban din orasul Odobesti prin reutilizarea terenurilor abandonate si transformarea lor in zone verzi, de agrement si recreere pentru populatie.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Cresterea indicelui de spatii verzi / cap de locuitor prin reconversia unei suprafete de 10.025 mp teren neutilizat,aflat in stadiu de degradare in intravilanul orasului Odobesti,str Libertatii si transformarea acestuia in spatii verzi pentru agrement si recreere

2. Cresterea confortului, sigurantei si esteticii spatiilor verzi ale orasului,investitia propusa urmand sa asigure confortul fizic si vizual al locuitorilor cartierului Unirea ,precum si din intregul oras Odobesti,satisfacerea nevoii de agrement si recreere a acestora, dar si reducerea nivelului de poluare.

Rezultatele proiectului sunt:

1. Suprafata spatii verzi create 10025 mp- In urma implementarii proiectului, se vor crea 10.025 mp de spatii verzi, crescand astfel indicele de spatiu verde /cap locuitor cu 1,03

2. Spaţii deschise create sau reabilitate în zonele urbane – prin intermediul invetitiei propuse de vor crea 10.025 mp spatiu reabilitati in zona urbana

3. Cresterea confortului locuitorilor orasului , ai cartierului Unirea, precum si reducerea nivelului de poluare- investitia propusa urmeaza sa asigure confortul fizic si vizual al locuitorilor cartierului Unirea, precum si din intregul oras Odobesti, satisfacerea nevoii de agrement si recreere a acestora, dar si reducerea nivelului de poluare prin crearea de 10.025 mp spatii verzi.

Valoarea totală a proiectului este de 2,950,268.48 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 2,757,726.27 lei.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: UAT Oras Odobesti, Tel: 0237675224, Email: contact@primariaodobesti.ro.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here