Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 Grupul de Acțiune Local „Țara Vrancei”

0
92

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

Grupul de Acțiune Local „Țara Vrancei”

Apel de selecție pentru măsura de finanțare M7/6A – SPRIJIN FORFETAR ÎN ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE din fonduri FEADR

Data publicării: 22.02.2023

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M7/6A – 01/2023

Data lansării apelului de selecție: 01.03.2023

Data limită de depunere a proiectelor: sesiune continuă până la epuizarea fondurilor disponibile sau până la data de 31.12.2023. În cazul unei supracontractări (valoarea proiectelor depuse să fie de cel puțin 110% din valoarea alocării sesiunii) se poate reduce perioada minimă a sesiunii, dar nu mai puțin de 5 zile lucrătoare.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Țara Vrancei (loc. Năruja, jud. Vrancea), zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 09:00–14:00.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M7/6A sunt:

 • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole din teritoriul GAL Țara Vrancei, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din teritoriul GAL Țara Vrancei, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);

Fondul disponibil disponibil în această sesiune: 566.114,42 euro

  • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:

   • 50.000 euro/proiect pentru proiectele ce vizează activități de prestări servicii;

   • 70.000 euro/proiect pentru proiectele ce vizează activități de producție;

  • Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 200.000 de euro/proiect și va respecta cuantumul maxim;

  • Intensitatea sprijinului: 100% din valoarea eligibilă a investiției, acesta fiind acordat sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției;

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL Țara Vrancei pentru măsura M7/6A Sprijin forfetar pentru activități non-agricole sunt disponibile pe pagina de internet https://tara-vrancei.ro/gal-tara-vrancei/masuri-de-finantare-2023/masura-m7-6a-sprijin-forfetar-in-activitati-non-agricole , respectiv sunt valabile și în format tipărit la sediul GAL Țara Vrancei.

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Pentru mai multe informatii detaliate va rugam sa ne contactati la office@tara-vrancei.ro, telefon fix 0237-677.380, mobil 0725.894.960 sau vizitati www.tara-vrancei.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here