Fiscul anunță noi reglementări contabile pentru companii

0
1124

Fiscul vrâncean a anunțat că din acest an au intrat în vigoare modificări la mai multe reglementări contabile. O informare de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea arată că sunt modificări la Contabilitatea terților, la înregistrarea dividendelor interimare. Astfel, la contabilitatea terților, dacă un client plăteşte o sumă înainte ca entitatea să transfere acestuia un bun sau un serviciu, în momentul încasării entitatea înregistrează o datorie faţă de client. „În acest caz, datoria faţă de client reprezintă obligaţia entităţii de a transfera clientului bunurile sau serviciile pentru care a încasat suma respectivă. Sumele încasate se înregistrează ca o datorie faţă de client (contul 419 «Clienţi – creditori»). Entitatea scoate din evidenţă acea datorie şi recunoaşte venituri atunci când transferă bunurile sau serviciile respective şi, prin urmare, îşi îndeplineşte obligaţia contractuală”, arată AJFP Vrancea.

O altă prevedere introdusă se referă la cazurile în care o firmă poate percepe uneori un avans nerambursabil de la client, la începutul contractului sau aproape de această dată. Ca și exemple sunt comisioanele de activare din contractele de telecomunicaţii, comisioanele de constituire din anumite contracte de servicii şi onorariile iniţiale din unele contracte de furnizare. Finanțiștii arată că, în această situaţie, firma trebuie să stabilească dacă avansul încasat se referă la prestarea unui serviciu într-o perioadă viitoare. „Dacă avansul încasat reprezintă o plată în avans efectuată de un client pentru servicii care urmează să fie prestate într-o perioadă viitoare, suma corespunzătoare se evidenţiază în contul 472 «Venituri înregistrate în avans», urmând a fi recunoscută la venituri atunci când vor fi prestate serviciile respective. În cazul în care avansul nu se referă la servicii viitoare, suma încasată de la client se recunoaşte pe seama veniturilor perioadei”, arată AJFP Vrancea.

Reprezentanții fiscului precizează că noile prevederi se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2022. Firmele care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile menţionate începând cu primele situaţii financiare anuale încheiate la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2023. Prin excepţie prevederile referitoare la întreruperea capitalizării costurilor îndatorării, se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2022, dacă efectul modificării politicii contabile se poate stabili până la data la care respectivele situaţii financiare anuale sunt autorizate pentru emitere. În caz contrar, prevederile respective se aplică costurilor îndatorării suportate de entitate în legătură cu împrumuturi contractate ulterior datei de 1 ianuarie 2023”, precizează AJFP Vrancea.

Sursa foto: Pixabay

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here