Începere proiect “Grant pentru capital de  lucru Agri-Food” AGROMEC UNIREA SRL

0
90

DATA: 11.11.2022

Începere proiect “Grant pentru capital de 
lucru Agri-Food” AGROMEC UNIREA SRL

S.C. AGROMEC UNIREA S.R.L., cu sediul în Cartier Unirea, Soseaua Vrancei, Km. 6 Odobesti, jud. Vrancea tel. +40(0) 727 896 584, înregistrată sub nr. J39/444/1996 la Oficiul Registrului Comerțului, CUI/CIF 8174037, reprezentată legal prin Pamfil Vasilica-Ciprian , în calitate de Beneficiar, derulează începând cu data de 02.11.2022, proiectul “Grant pentru capital de lucru Agri-Food”,  proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE,  Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza in contextul pandemiei de COVID-19 si ale consecintelor sale sociale si asupra pregatirii unei redresari verzi, digitale si reziliente a economiei, Prioritatea de investiții 4d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, Obiectiv specific OS 4.1 – Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, Actiunea 4.1.2 Sprijin pentru capital de lucru, contractat prin Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Constanta, având contractul de finanțare nr. M2- AGRI-2804 din 20.06.2022, în valoare totală de 682.810,20 RON, din care 593.748 RON grant si 89.062,20 RON cofinanțare.
Scopul general al proiectului: Acordarea de sprijin financiar, grant pentru capital de lucru, din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 pentru beneficiarii din domeniul agroalimentar prevăzuți de O.U.G. nr. 61 din 06 mai 2022 a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID-19.
Valoarea totală a proiectului, așa cum apare în decizia privind acceptarea de principiu la finanțare nr. 2551din 26.05.2022: 682.810,20 RON (593.748 RON grant si 89.062,20 RON cofinanțare)
Data începerii proiectului: 02.11.2022
Data sfârșit proiect: 01.05.2023
Codul proiectului: 2551/2022
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: 

– menținerea sau după caz, suplimentarea numărul de salariați, față de data depunerii cererii;

menținerea activității pe o perioada de minim 12 luni

Date de contact:
S.C. AGROMEC UNIREAS S.R.L.,
Pamfil Vasilica-Ciprian
Administrator
Cartier Unirea, Soseaua Vrancei, Km. 6 Odobesti, jud. Vrancea

tel. +40(0) 727 896 584

adresa e-mail: vg_oil2002@yahoo.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here