Ediția:: Sâmbătă 15 iunie 2024. Nr. 6649
Ediția:: Sâmbătă 15 iunie 2024. Nr. 6649

Romprest trebuie să achite despăgubiri municipalității, pentru lucrările de proastă calitate efectuate în Focșani

Municipiul Focșani a câștigat definitiv procesul intentat SC Compania Romprest Service SA pentru lucrările de proastă calitate executate în cadrul proiectului „Modernizare și extindere spații verzi în zona de acțiune sud est”, finanțat din fonduri europene. Conform soluției pronunțate de instanță, cererea introdusă de Primăria Focșani la Tribunalul Vrancea a fost admisă însă în parte, societatea fiind obligată să achite „175.140,35 lei către reclamantă, cu titlu de despăgubiri”, dar și „dobânda legală calculată de la data efectuării cheltuielilor și până la achitarea efectivă a debitului, debit ce se acoperă din garanția de bună execuție”. Această hotărâre, pronunțată în martie anul acesta, a fost atacată de Romprest, procesul fiind pierdut la Curtea de Apel Galați, unde luna aceasta au fost respinse „ca nefondate recursurile pârâtei împotriva Sc 97/2022 şi împotriva Încheierii din 13.07.2022, ale Tribunalului”.

Procesul s-a mai încheiat o dată pe fond, în 2019, când de asemenea la tribunal s-a admis acţiunea formulată de municipalitate. La acel moment însă, societatea fusese obligată să achite suma totală de 330.415,74 lei – despăgubiri, dobânda legală calculată de la data efectuării cheltuielilor şi până la achitarea efectivă a debitului, plus 11.608 lei cheltuieli de judecată. În recurs, cauza a fost trimisă spre rejudecare, când s-a dispus efectuarea unei expertize horticole de către un inginer. Suma solicitată de municipalitate – 330.415,74 lei – reprezenta contravaloarea cheltuielilor de remediere a deficienţelor la lucrările efectuate în baza contractului încheiat între părți în 2012. 

Întrucât după recepţionarea lucrărilor s-au constatat degradări şi lipsa unor arbori şi arbuşti, iar pârâta nu a efectuat lucrările de remediere, (Primăria Focșani – n.r.) a fost nevoită să suporte contravaloarea lucrărilor. Cum pârâta nu a respectat dispoziţiile contractuale şi nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute (…), nu a folosit materiale de calitate, nu a testat materialele şi solul, nu a udat corespunzător şi nu a utilizat soiuri compatibile, sunt întrunite condiţiile răspunderii civile contractuale pentru executarea necorespunzătoare a contractului. Cheltuielile pentru remediere sunt dovedite cu facturi şi ordine de plată şi sunt în sumă totală de 330.415,74 lei din care 155.275,40 lei pentru materialul dendrologic şi 175.140,34 lei pentru lucrările de plantare”, arăta municipalitatea în acțiune. 

În apărare, Romprest a susținut că nu a avut vreo vină pentru ceea ce s-a întâmplat, ci că „lucrările de întreţinere după 30.06.2016 au fost executate necorespunzător. Faptul că din 2.112 arbori plantaţi s-au uscat 124, aproximativ 5%, nu înseamnă că materialul a fost de slabă calitate”. Însă după efectuarea noii expertize horticole, opinia definitivă a fost că municipalitatea avea dreptate. 

Cu toate acestea, în motivarea instanței, așa cum apare pe rejust.ro, se preciza că inginerul horticol concluzionase că „datorită timpului îndelungat de la data efectuării lucrărilor până la data efectuării expertizei (…) «nu se mai poate stabili dacă pârâta a efectuat fizic toate remedierile». Așadar expertul reține că au fost necesare lucrări de remediere însă nu mai poate aprecia dacă ele au fost executate fizic sau nu. Situația aceasta așa cum a fost reținută de expert trebuie coroborată cu cele rezultate din procesele-verbale de deficiențe aflate la dosarul cauzei, astfel încât vom reține că în cauză, executantul nu a efectuat lucrările în conformitate cu caietul de sarcini și contractul încheiat. Pe de altă parte vom mai reține că și primul expert care a efectuat expertiza reține în același sens că raportat la «aspectul calitativ al lucrării de plantare a speciilor nu se poate pronunța deoarece lucrările s-au efectuat cu peste 2 ani în urmă».

Tribunalul reține de asemenea din procesele-verbale 46087/28.07.2016, 7844/08.08.2016 că s-au constatat pierderi de material deondrologic, fapt care confirmă concluziile raportului de expertiză. Această situație a fost reținută și prin procesul-verbal 64467/10.10.2016 din conținutul căruia mai rezultă și că până la 26.10.2016 materialul vegetal lipsă/ uscat trebuie înlocuit, precum și că trebuie însămânțată suprafața de gazon. Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, Tribunalul reține că perioada de garanție de bună execuție se întinde pe 12 luni până la data de 01.07.2017, deficiențele fiind constatate după recepția la terminarea lucrărilor din 30.06.2016 (…). De asemenea, Tribunalul va mai reține că costul total al deficiențelor remediate se ridică la suma de 175.140,34 lei reprezentând 18.163,71 lei manopere și 156.976,63 lei valoarea materialului săditor. Instanța reține că în cauză este vorba despre neîndeplinirea clauzelor contractuale art. 17.2 din contract cu referire la art. 13 al.3 din același contract 29825/18.06.2012. În cauză apreciem că sunt întrunite condițiile prevăzute (…) răspunderii civile contractuale, respectiv există un prejudiciu, de acest prejudiciu în sumă de 175.140,35 lei, de crearea acestui prejudiciu este vinovată pârâta în forma reținută mai sus. 

Vom mai reține și dispozițiile art. 1530 Cod civil care prevăd că «creditorul are dreptul la daune interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat și care este consecința directă și necesară a neexecutării fără justificare sau după caz, culpabile a obligației». Pe de altă parte Tribunalul va mai reține și faptul că fără dubiu au existat deficiențe, atât în ceea ce privește netestarea solului, cât și arbori care s-au uscat sau cu tendință de uscare, gard viu și gazon de asemenea cu procent mare de uscare. Nu rezultă din niciun înscris produs la dosar de către pârâtă în ce modalitate a înlăturat aceste degradări care au fost constatate”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?