Lansarea proiectului „Creșterea competitivității firmei Padoprest Agregate prin achiziția de utilaje moderne”

0
132

Comunicat de presă

Data 20 septembrie 2022

Lansarea proiectului „Creșterea competitivității firmei Padoprest Agregate prin achiziția de utilaje moderne”

Padoprest Agregate S.R.L. , în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Creșterea competitivității firmei Padoprest Agregate prin achiziția de utilaje moderne”, cod SMIS 131948, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.456.551,85 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 775.477,44 lei.

Obiectivele proiectului sunt:

  1. Consolidarea poziției de piață a întreprinderii, prin inițierea unei activități aferente codului CAEN 4312 – Lucrări de pregătire a terenului, constând în achiziția de utilaje (kit sistem fotovoltaic, excavator pe șenile, buldoexcavator) în 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.

  2. Creșterea numărului de salariați cu 5 persoane, față de anul 2018, în maxim 12 de luni de la semnarea contractului de finanțare și care vor fi menținute pe o perioadă cel puțin egală cu perioada de monitorizare a proiectului. Acest obiectiv va fi atins prin selecționarea, angajarea și instruirea a 5 persoane până la finalizarea proiectului. Cu toate ca în anul 2021 solicitantul a atins numărul țintă de salariați, fără realizarea investiției (și fără a ieși din categoria microîntreprinderilor), acesta își menține obiectivul de a crea suplimentar 5 locuri de muncă față de momentul anterior derulării investiției.

Durata de implementare a proiectului este de 48 luni: respectiv de la data 01.06.2019 până la data 30.04.2023.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: telefon 0768.786.420 și email: maraloiudorinel@yahoo.com.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here