Dumitrești. 375.000 de lei pentru un iluminat public „unitar, modern și eficient” în comună

0
74

Autoritățile din Dumitrești oferă din bugetul local 375.000 de lei pentru delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de iluminat public al comunei, deziderat care poate fi obținut în urma încredințării unei licitații pe SEAP. În caietul de sarcini aprobat de consilierii locali din Dumitrești se arată că, în prezent, în comună sistemul de iluminat are 1.796 de stâlpi de tensiune joasă (196 fiind de lemn), 442 de stâlpi de tensiune înaltă, 1.043 lămpi și 29 de puncte de aprindere. Tot aici se precizează că în comună există 6 treceri de pietoni, două obiective socio-culturale care necesită iluminat arhitectural și că ar fi nevoie de aproximativ 70 de ornamente pentru sărbători. Aceasta pentru că, pe lângă întreținerea/ menținerea sistemului de iluminat public deja existent în comună, sunt cerințe inclusiv vizavi de eventuala modernizare a acestuia – respectiv extinderea iluminatului stradal-rutier, al celui ornamental sau al celui arhitectural, dar și de realizarea iluminatului ornamental festiv de sărbători. 

Obiectivul prezentei licitații este delegarea gestiunii Serviciului de iluminat public din comuna Dumitrești, urmărindu-se realizarea unui sistem de iluminat public unitar, modern și eficient, care să corespundă cerințelor de trafic, în paralel cu optimizarea consumului de energie electrică pentru întreaga unitate administrativ teritorială. (…) Durata contractului de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public implicând modernizarea, extinderea, menținerea și întreținerea sistemului de iluminat public al comunei Dumitrești va fi de 5 ani (+ opțiune maximă de prelungire 2,5 ani), de la data semnării acestuia”, se specifică în caietul de sarcini. 

Revenind la iluminatul ornamental festiv de sărbători, posibil ca luminițele de Crăciun din acest an să lipsească din Dumitrești, dat fiind că în documentație se arată că trebuie respectat un calendar strict: prezentarea propunerilor și a simulărilor se face către reprezentanții comunei până pe 15 septembrie, iar data de primire a acceptului este 15 octombrie. Numai că, având în vedere că licitația pentru tot iluminatul în Dumitrești, implicit cel de sărbători, abia ce a apărut în SEAP de câteva zile, este greu de crezut că se vor respecta termenele. Pe 3 octombrie se încheie termenul pentru primirea ofertelor și cererilor de participare, astfel că este posibil ca nici data de 1 noiembrie, la care ar trebui să se înceapă montarea luminițelor de sărbători, să nu fie tocmai realistă. 

În altă ordine de idei, în regulamentul serviciului, care trebuie urmat cu sfințenie, se arată că „autoritățile publice locale realizează programe pe modernizare a iluminatului public urmărind atât îmbunătățirea calității serviciului căt și reducerea facturii la energie. Îmbunătățirea eficienței energetice a sistemelor de iluminat (de exemplu, înlocuirea lămpilor existente cu altele noi, mai eficiente, utilizarea sistemelor digitale de control, a senzorilor de mișcare pentru sistemele de iluminat). (…) Desfășurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunităților locale, și anume: ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții; creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale, precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale; punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale localităților, precum și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase; susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților; funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță a infrastructurii aferente serviciului”. 

În document este propus și un program de funcționare, respectiv ca în ianuarie becurile să fie aprinse în Dumitrești la ora 17.31 și să fie stinse dimineața la 7.28, în februarie să fie aprinse între 18.15 – 6.55, în martie de la 18.55 la 6.04, aprilie – între 20.35 și 6.07 și așa mai departe, urmând ca în decembrie lumina să fie aprinsă cel mai devreme, la 17.07, „având în vedere amplasarea geografică și schimbarea orei vara /iarna”. Regulamentul este strict și în ceea ce privește fiecare zonă care trebuie luminată. Astfel, sunt cerințe în ceea ce privește iluminatul piețelor și al intersecțiilor, al trotuarelor și spațiilor special amenajate pentru parcare, podurilor și pasajelor, al curbelor de circulație, trecerilor de pietoni totul pentru siguranța locuitorilor și al celor aflați în vizită sau în trecere prin comună.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here