Finalizarea proiectului „PASSA – Practică și activități suport la standarde actuale”, Cod MySMIS 132540, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/633/6/14/

0
139

13 septembrie 2022

Focșani

Comunicat de presă

Finalizarea proiectului „PASSA – Practică și activități suport la standarde actuale”, Cod MySMIS 132540, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/633/6/14/.

Şcoala Postliceală Sanitară Vasile Alecsandri” Focşani ȋn calitate de beneficiar, anunţă finalizarea implementării proiectului „PASSA – Practică și activități suport la standarde actuale”, Cod MySMIS 132540, derulat pe perioada a 24 de luni, 10 septembrie 2020 – 10 septembrie 2022.

Valoare totală proiect: 2,056,613.77 lei

Valoare eligibilă proiect: 2,056,613.77 lei

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană / Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, în cadrul apelului de proiecte POCU/633/6/14/ Creșterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învăţământul secundar și terţiar nonuniversitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, Axa prioritară Educaţie și competenţe, Componenta 1 – STAGII DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI – Regiuni mai puţin dezvoltate,

Obiectivul general al proiectului a fost facilitarea integrării pe piaţa muncii, potrivit abilităţilor şi motivaţiei lor intrinseci, a 182 de elevi în domeniul medical – specializările asistent medical generalist şi asistent medical de farmacie, prin:

1) dezvoltarea şi consolidarea unui parteneriat activ şi eficient în Regiunea Sud-Est, la nivelul judeţului Vrancea, între Şcoala Postliceală Sanitară Vasile Alecsandri” Focşani şi partenerii de practică, contribuind la îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională şi creșterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională.

2) dobândirea competenţelor necesare prin programe de învăţare la locul de muncă, beneficiind de o infrastructură îmbunătăţită a formării şi de o acumulare de bune practici la nivel internaţional, în vederea asigurării premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii interne şi internaţionale modernă, flexibilă, dinamică şi incluzivă, contribuind astfel la realizarea obiectivului major al Strategiei Europa 2020 şi anume creşterea ratei de ocupare.

La finalul perioadei de implementare, principalele rezultate obținute sunt :

– un grup țintă de 172 elevi ai Școlii Postliceale Sanitare „Vasile Alecsandri” a participat la activitățile de formare profesională și de consiliere şi orientare profesională ;

– toți elevii înscriși în GȚ au efectuat stagii de practică şi au beneficiat de implicarea partenerilor sociali Spitalul Județean de Urgență „Sfîntul Pantelimon” și farmaciile Chris Pharma și Pro Vita, în dezvoltarea sistemului de formare profesională;

– au fost certificați 133 elevi – 77,32% – din GȚ realizat, în calificările asistent medical generalist / 95 elevi și asistent medical de farmacie / 38 elevi ;

– GȚ a participat la activităţile de sprijin pentru programele de învăţare la locul de muncă, organizate în trei perioade diferite în cursul anilor 2021 și 2022 respectiv:

– workshopul de simulare „Primul meu interviu” – interviu în contact cu intervievatorii: 22.07.2021; 18.05.2022; 19.07.2022;

– workshop privind „Nediscriminarea pe piața muncii” : 20.07.2021; 19.05.2022; 20.07.2022;

– seminarul cu tema „Inovaţii TIC în medicină” : 19.07.2021; 20.05.2022; 21.07.2022;

20 elevi și 4 experți / mentori în proiect au participat în intervalul 2 – 7 mai 2022 la vizita de studiu din Lisabona / Portugalia pentru identificarea de bune practici în vederea organizării stagiilor de practică din domeniul medical și al promovării conceptului de inovare socială;

– a fost modernizată și completată baza didactică a beneficiarului prin achiziția de simulatoare de instruire clinică a elevilor: manechin digital, simulator injecție intramusculară, injecție intramusculară trunchi inferior, simulator injecție intradermică, kit injectie intravenoasă, braţe și maini pentru instructaj injecţie; 2 cutii instrumentar medical; aparatură de investigație – electrocardiograf, cântar electronic cu taliometru; mobilier medical: pat spital, pat neonatologie, dulap medical, cărucioare instrumentar, noptiere medicale; 16 truse complete pentru măsurarea funcțiilor vitale / pulsoximetru, glucometru, tensiometru, termometru; genți medicale de urgență; targă tip lopată; targă pliabilă;

– elevii din GȚ au primit echipament complet de practică: bluză, pantalon, saboți medicali și au beneficiat de un cabinet de informatică completat prin proiect cu 5 PC-uri cu conexiune la internet.

– beneficiarului a achiziționat prin proiect carte medicală imperios necesară pregătirii clinice a elevilor cuprinși în domeniul sănătate și asistență pedagogică;

– pentru experții din proiect s-au achiziționat 2 laptop-uri folosite în redactarea documentației din proiect respectiv în activitățile didactice din cadrul proiectului.

10 % din elevii înscriși în GȚ urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant în calificările : maseur, lucrător social, operator introducere, prelucrare și validare date.

Beneficiile pe termen lung sunt:

  • familiarizarea cu principiile egalităţii de şanse, a inovării sociale şi ale nediscriminării prin participarea la activităţile proiectului;

  • dezvoltarea capacităţii elevilor de planificare a carierei și rezolvarea unor dificultăţi specifice deciziei de carieră;

  • cunoaşterea propriei persoane pentru a lua decizii eficiente din punct de vedere profesional .

  • din cei 172 de elevi înscriși în grupul țintă, 21% vor fi ocupați pe piața muncii în decurs de șase luni de la finalizarea proiectului.

Locul de desfăşurare al proiectului „PASSA -Practică și activități la standarde actuale, cod Mysmis 132540” a fost în: Focșani, Strada Gloriei, nr. 9 și la colaboratorii de instruire practică: Spitalul Județean de Urgență „Sfîntul Pantelimon” și farmaciile Chris Pharma și Pro Vita Focșani.

Persoana de contact:

Marin Natașa, manager proiect, Tel: +40 237223046; +40787790411, Fax: +40 237223046, e-mail: vasilealecsandrifocsani@gmail.com;

Beneficiar – Şcoala Postliceală Sanitară „Vasile Alecsandri” Focşani, Vrancea, Str. Gloriei, nr. 9, Focşani, jud. Vrancea.

Tel: +40 237223046, Fax: +40 237223046, Pagina web www.vasilealecsandrifocsani.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here