Modernizarea Stadionului Tineretului și a Casei Duiliu Zamfirescu, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean

0
1780

Preşedintele Cătălin Toma a convocat Consiliul Judeţean Vrancea în şedinţă ordinară pentru joi, 11 august 2022, începând cu ora 10.00. Pe ordinea de zi sunt 18 proiecte de hotărâre, care vor fi supuse dezbaterii și votului consilierilor județeni. Este vorba despre:

1. „Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Consolidare, Reabilitare, Extindere, Modernizare și Dotare Stadion Tineretului – str. Cuza Voda nr. 61”

2. „Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii Consolidarea, modernizarea și dotarea imobilului ,,Casa Duiliu Zamfirescu” Com. Vîrteșcoiu, Judetul Vrancea, Cod LMI VN-II-B-21191”

3. „Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Pod din beton armat pe DJ 205E, peste râul Șușița, comuna Câmpuri, km. 64+950, L=144m”

4. „ Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Pod din beton armat pe DJ 204D, peste râul Putna, comuna Suraia, km.7+155, L=125,40 m.”

5. „ Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Pod din beton armat pe DJ 205M, peste pârâul Năruja, comuna Nistoreşti, km.3+994, L=68m.”

6. „ Aprobarea actualizării Anexelor nr.1a)-1b), nr.2 si 3a) si 3b) la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr.213/30.09.2021 și anexei Hotararii Consiliului Judetean Vrancea nr. 266/16.12.2021”

7. „Încheierea Protocolului de colaborare între Unitatea Administrativ – Teritorială Judetul Vrancea și Asociația pentru Conservarea Diversitatii Biologice (ACDB)”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

8. „Transformarea unor posturi din statul de funcții al Muzeului Vrancei”

9. „Retragerea dreptului de administrare atribuit D.G.A.S.P.C. Vrancea prin Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 69/2020, asupra imobilului C9 situat în municipiul Focșani, strada Cuza – Vodă numărul 52”

10. „ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 204 D, sector Vulturu-Hânguleşti-Maluri, km.26+000-km.35+600, L = 9,6 km., comuna Vulturu, judeţul Vrancea”

11. „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare energetică şi lucrări conexe Galeriile de Artă”, cod SMIS 118522”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

12. „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drumul județean dintre localitățile: Focșani-Golești-Vârteșcoiu-Odobești cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T”, cod SMIS 108712”

13. „Aprobarea executiei bugetare la data de 30.06.2022”

14. „ Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022”

15. „ Aprobarea unor taxe pentru frecventarea cursurilor la Școala Populară de Arta din cadrul Centrului Cultural Vrancea pentru anul scolar 2022-2023”

16. „Încadrarea Centrului Cultural Vrancea ca instituție de spectacole de proiecte”

17. „Aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Centrul Cultural Vrancea”

18. “Actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural Vrancea”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here