Ediția: Duminică 21 aprilie 2024 Nr. 6608
Ediția: Duminică 21 aprilie 2024 Nr. 6608

Lansarea proiectului “Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru Grădinița nr. 15 Focșani”

Data 28 iulie 2022

Comunicat de presă

Lansarea proiectului “Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru Grădinița nr.15 Focșani”

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Focșani, în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul “Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru Grădinița nr.15 Focșani”, cod MySMIS 137504, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 : “Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B: ”Clădiri publice”.

Valoarea totală a proiectului este de 4.211.058,09 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.210.325,29 lei,iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 490.990,91 lei.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea eficienței energetice a clădirii Grădiniței nr. 15 din Municipiul Focșani, prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței preșcolarilor și personalului Grădiniței nr. 15 – beneficiari direcți ai investiției.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone/an CO2) cu un procent de 78,69 %, în urma investițiilor realizate prin proiectul de față la clădirea Grădiniței nr. 15 din municipiul Focșani.

2. Reducerea consumului anual de energie primară (kWh/an) în clădirea Gradiniței nr. 15, din municipiul Focșani, prin implemntarea măsurilor de creștere a eficienței energetice cu 68,91 %. 

3. Reducerea consumului anual de energie finală (utilizând surse neregenerabile) (tep) în clădirea Grădiniței nr. 15, prin realizarea investiției propuse în proiect cu un procent de minim 82,12%.

4. Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile (kWh/m2/an) total cu 75,47 %, respectiv pentru încălzirea spațiului Grădiniței nr. 15 din municipiul Focșani cu 86,80%.

5. Atingerea unui procent a energiei produse din surse regenerabile de energie de 21,08% din totalul energiei primare a clădirii, după implementarea măsurilor propuse prin proiectul – Creșterea performanței energetice și lucrărilor conexe pentru Grădinița nr. 15 Focșani.

6. Creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Municipiul Focșani prin sporirea eficienței energetice a clădirii Grădiniței nr. 15 din municipiul Focșani, la finalul implementării proiectului.

Durata de implementare a proiectului este de 55 luni, respectiv de la data 01.06.2019 până la data de 31.12.2023.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: Dan Emilian Brașov – Manager Proiect, Tel: 0237/236000, int: 212, e-mail: brasov@focsani.info .

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?