FOTO: „Servicii integrate pentru incluziune socială în comuna Vizantea-Livezi‟

0
145

Şcoala Gimnazială Vizantea Răzăşească și Solenoid Concept SRL sunt partenere în cadrul proiectului „Servicii integrate pentru incluziune socială în comuna Vizantea-Livezi‟ implementat de comuna Vizantea-Livezi. Proiectul are o valoare de 1 milion de euro și este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, contractul fiind semnat în data de 2 aprilie 2021. Obiectivul general al proiectului este „reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată com.Vizantea-Livezi, prin furnizare de servicii integrate de sprijin: sociale și socio-medicale pentru 252 de persoane din grupul țintă; servicii de educație de tip «Școala după Școală/SDS gimnazial pentru 96 de copii în situații de dificultate; servicii de îngrijire/socio-medicale pentru 30 de persoane vârstnice aflate în situații de dependență, care locuiesc singure și/sau nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin în gospodarie; măsurii de ocupare pentru 126 de persoane adulte șomere sau inactive din care 72 de persoane care beneficiază de formare profesională prin inițiere în antreprenoriat și 54 de persoane beneficiare de servicii de orientare și mediere pe piața muncii, cât și susținerea dezvoltării antreprenoriatului la nivelul comunități marginalizate prin înființarea a 14 firme noi în comuna Vizantea-Livezi‟, se arată pe pagina de Facebok,

Evoluția activităților din cadrul proiectului

Managerul de proiect, Claudia-Mădălina Sandu a precizat că, până la acest moment activitățile din cadrul proiectului au evoluat după cum urmează: „Activitatea A9.1 «Desfășurarea de campanii de nediscriminare, înființare grup de inițiativă de voluntari, cât și dezvoltarea de noi parteneriate»: de Ziua Tineretului, 28 de tineri catolici și ortodocși din comuna Vizantea-Livezi, împreună cu voluntarii proiectului, preotul Parohiei Romano–Catolice Vizantea și un cadru didactic al școlii Vizantea-Răzășească, au luat parte la celebrarea Liturghiei Bisericii Romano – Catolice din Ploscuțeni‟. Cei 28 de participanți au servit masa alături de ceilalți tineri prezenți, au participat la activități recreative și de socializare și „au vizitat Mănăstirea Ortodoxă din Buciumeni, județul Galați. Campania a urmărit atât combaterea discriminării pe criterii religioase, cât și lărgirea orizontului și schimbul de experiență al tinerilor din comunitatea Vizantea-Livezi‟, se arată în comunicatul de presă.

Joi, 16 iunie 2022, în cadrul activității 6.1 „Desfășurarea serviciilor de educație de tip SDS gimnazial‟, copiii din comuna Vizantea-Livezi, alături de părinți și profesori au participat la ProcesiuneaTrupul și Sângele Domnului‟. O altă activitate desfășurată în cadrul proiectului este Activitatea 8.1 «Susținerea dezvoltării antreprenoriatului prin înființarea de firme noi în comuna Vizantea-Livezi». Activitatea 8.1, etapa 2: în data de 23.05.2022 a fost lansat concursul de planuri de afaceri în urma cărui 14 firme vor primi finanțare nermbursabilă astfel: 11 subvenții în valoare maxima de 70.000 lei per plan de afaceri și 3 subvenții în valoare maximă de 97.359,23 lei per plan de afaceri. Sesiunea de depunere a fost deschisă până în data de 22.06.2022. În data de 25.07.2022 a fost afișat pe site-ul proiectului «Servicii integrate pentru incluziune socială în comuna Vizantea -Livezi» , https://incluziunesocialavizantealivezi.ro/ raportul final de selecție a planurilor de afacere care au fost declarate ADMISE după evaluarea administrativă și tehnico-financiară‟, potrivit sursei citate anterior.

Perioada de implementare a proiectului este până la data de 30.09.2022.

Titlul proiectului: „Servicii integrate pentru incluziune socială în comuna Vizantea-Livezi‟

Contract nr. POCU/7519/02/04/2021 Cod SMIS 139983

Metodologia privind desfășurarea concursului de planuri de afaceri este disponibilă pe site-ul: www.incluziunesocialavizantealivezi.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here