DSP Vrancea angajează doi medici

0
909

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Vrancea a scos la concurs două posturi cu normă întreagă de medic primar, unul confirmat în specialitatea igienă în cadrul Compartimentului de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și muncă, iar cel de-al doilea în specialitatea medicină de laborator în cadrul Laboratorului de diagnostic și investigare în sănătate publică. Potrivit anunțului publicat de DSP Vrancea pe 7 iulie, înscrierile la concurs se fac la sediul instituției – Compartimentul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestuia. În același timp, se detaliază că probele se vor desfășura în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea anunțului în „Viața Medicală” din data de 1 iulie.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, o copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar, respectiv adeverința de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști, copia certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs, dovada/ înscrisul din care să rezulte că nu i-au fost aplicate sancțiuni candidatului, cazierul judiciar, certificatul medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic, chitanța de plată a taxei de concurs în sumă de 150 de lei, precum și copia actului de identitate în termen de valabilitate. Totodată, în anunțul DSP Vrancea se mai arată și că este nevoie de „acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin”, respectiv din metodologia de calcul a punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice. Pentru orice nelămuriri, „relații suplimentare se pot obține la Compartimentul RUNOS, telefon 0237/225979/33 int.306, persoana de contact Toroc Tătaru Simona Alina”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here