Informații privind posturile de rezervist voluntar și cursurile de formare a ofițerilor și subofițerilor în activitate

0
1572

CENTRUL MILITAR ZONAL VRANCEA ,,REGELE CAROL I”

1. ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR PENTRU POSTURILE DE REZERVIST VOLUNTAR

Până la data de 24.06.2022 se pot face înscrieri pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României, pentru cele 871 de locuri disponibile, pentru toate categoriile de personal (ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați).

Pot candida persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 55 ani care optează pentru cadre militare rezerviști voluntari, respectiv între 18 și 50 ani care optează pentru soldați și gradați rezerviști voluntari, și care sunt absolvenți de minim10 clase.

La prezentarea la centrul militar, cetățenii vor completa o cerere de înscriere și vor prezenta următoarele documente:

-actul de identitate, în original şi în copie;

-certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim șase luni înainte de data depunerii;

-acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competente dobândite în viața civilă, în original şi în copie;

-permisul de conducere valabil, eliberat de către autoritățile române, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidații fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuțiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice;

-livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care dețin calitatea de rezervist.

2. ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR PENTRU CURSURILE DE FORMARE A OFIȚERILOR ȘI SUBOFIȚERILOR ÎN ACTIVITATE

Categoria de personal

Arma/

specialitatea

Unitatea de învățământ

Studii minime

necesare

Vârstă maximă

Data limită

pentru înscrieri

Ofițeri

Educație fizică

Centrul de pregătire a cadrelor în domeniul educației fizice și sportului în armată

Licență în specializările educație fizică sportivă și sport și performanță motrică

45 ani

10.06.2022

Subofițeri

Infanterie, Cercetare

Școala militară de maiștri militari și subofițeri a forțelor terestre

Studii postliceale sau universitare de licență în orice specializare/program de studii

45 ani

14.10.2022

Transpor

turi militare și exploata

re feroviară

Școala de instruire pentru logistică

Orice program de studii postliceal din domeniile transporturi, construcții, instalații și lucrări publice sau învățământ universitar de licență în specializări, programe de studii, conform dispozițiilor de specialitate

45 ani

10.06.2022

Parașutist comando, Parașutist

Scoala de instruire a forțelor pentru operații speciale

Studii postliceale sau universitare de licență în orice specializare/program de studii

45 ani

23.09.2022

Sanitar

Centrul de perfecționare medico- militară

Orice program de studii postliceal din domeniul sănătate, specializarea asistență medicală generală sau învățământ universitar de licență în domeniul sănătate, specializarea asistență medical generală

45 ani

29.07.2022

Muzici militare

Centrul de instruire pentru muzici militare

Studii postliceale sau universitare de licență în domeniul Muzică, în orice specializare/program de studii

45 ani

15.07.2022

Pentru informaţii suplimentare, cei interesaţi sunt rugaţi să contacteze reprezentanții Biroului informare – recrutare, care îşi desfăşoară activitatea în sediul Cercului Militar (Casa Armatei) situat în Focşani, strada Cezar Bolliac, nr. 5-7, sau la telefon: 0237.216.227.

Detalii suplimentare se găsesc şi pe internet, pe site–ul oficial al Ministerului Apărării Naţionale, la adresa www.recrutare.mapn.ro, unde candidații se pot înscrie online, după crearea unui cont de utilizator unic.

ATENȚIE – după înscrierea online candidații vor trebui să se prezinte la sediul Biroului informare – recrutare, unde se va demara întocmirea dosarului fizic.

COMANDANTUL CENTRULUI MILITAR ZONAL VRANCEA ,,REGELE CAROL I”

Colonel NECULAI ŞERBAN

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here