ULTIMA ORĂ! Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori/directori adjuncți, în unitățile de învățământ vrâncene

0
1141

Comunicat de presă privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori/directori
adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din județul Vrancea

Astăzi, 18 ianuarie 2022, în baza Ordinului Ministrului Educației nr. 4.597/2021, completat și modificat cu Ordinul Ministrului Educației nr. 3026/ 2022, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor categorii de funcții vacante de conducere:

– director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv din
unitățile de învățământ special și centrele școlare pentru educație incluzivă;
– director și director adjunct din cluburile sportive școlare;
– director din cluburile copiilor;
– director din centrele județene de excelență.

Conform Calendarului concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct
din unitățile de învățământ preuniversitar de stat – sesiunea ianuarie – aprilie 2022, în perioada 19- 25 ianuarie 2022 se depun dosarele de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată. În perioada 26-28 ianuarie 2022 sunt evaluate dosarele de înscriere, în 31 ianuarie 2022 este afișată lista candidaților admiși la evaluarea dosarelor (după care sunt remediate eventualele erori la etapa de înscriere), iar în data de 4 februarie 2022 este afișată lista finală a candidaților admiși la evaluarea dosarelor. În data de 18 februarie 2022 se desfășoară proba scrisă a concursului, urmată de depunerea (18-19 februarie 2022), soluționarea contestațiilor la proba scrisă (21-22 februarie 2022) și afișarea rezultatelor finale la proba scrisă (22 februarie 2022). Candidații aflați în izolare/carantină la data de 18 februarie 2022 pot susține proba scrisă în data de 4 martie 2022.

În perioada 4-8 martie 2022 se înregistrează opțiunile candidaților pentru unitatea la care
candidează (pentru cel mult 3 funcții) și, în funcție de opțiune, se depun documentele pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare. În perioada 10-14 februarie 2022, ISJ Vrancea transmite solicitările de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor profesorale, autorităților locale și companiilor/universităților, după care, în perioada 9-10 martie 2022, sunt constituite comisiile pentru proba de interviu. În perioada 16-25 martie 2022 se desfășoară proba de interviu a concursului, în paralel cu depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu (17-29 martie 2022). În data de 30 martie 2022, candidații declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ își vor exprima opțiunile, iar în 31 martie 2022 sunt validate rezultatele finale. În 4 aprilie 2022 sunt emise deciziile de numire, care se vor aplica din 18 aprilie 2022. Potrivit metodologiei, pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct, cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiții:

a) sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în conditiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completarile ulterioare;

b) sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

c) au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;

d) au calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la
catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;

e) nu au fost sancționate disciplinar în anul curent și în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați
efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;

g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“. (2)

Cadrele didactice care au ocupat și funcții de conducere din unități de învătământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației prezintă calificativele prevăzute la alin. (1) lit. d) obținute în urma evaluării activității desfășurate în această calitate. Cadrul didactic care nu are un calificativ anual complet, iar pe durata unui an școlar a ocupat temporar atât funcții de conducere sau de îndrumare și control, cât și funcții didactice de predare, prezintă calificativele parțiale obținute în urma evaluării activității desfășurate în toate aceste funcții, în condițiile în care fiecare calificativ parțial este ,,Foarte bine”. La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, lista cu funcțiile și documentele necesare înscrierii la concurs poate fi consultată accesând site-ul ISJ Vrancea la secțiunea ”Management Instituțional”, precum și la „Noutăți”.

 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

prof. Gabriela Daniela MARCHITAN

COMUNICAT DE PRESĂ, 18 ianuarie 2022

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here