Finalizarea proiectului ”Creșterea performanței energetice pentru clădirea tip Internat și clădirea Cantină a Colegiului Tehnic „Gh. Asachi” Focșani, inclusiv lucrări conexe”

0
200

Comunicat de presă

                 Data 30 iunie 2021

Finalizarea proiectului ”Creșterea performanței energetice pentru clădirea tip Internat și clădirea Cantină a Colegiului Tehnic „Gh. Asachi” Focșani, inclusiv lucrări conexe”

Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului ”Creșterea performanței energetice pentru clădirea tip Internat și clădirea Cantină a Colegiului Tehnic „Gh. Asachi” Focșani, inclusiv lucrări conexe”, cod SMIS 118573, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1: ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – ”Clădiri publice”.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a clădirii cantinei și a internatului, aflate în administrarea Colegiului Tehnic Gh. Asachi, prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței elevilor și personalului colegiului – beneficiari direcți ai investiției. Prin intervențiile aduse la clădiri s-a urmărit o bună utilizare și funcționare a spațiilor în vederea creșterii calității actului de învățământ precum economia de energie și creșterea standardului de funcționare a clădirilor.

Rezultatele proiectului sunt:

  1. Îmbunătățirea condițiilor de confort interior pentru angajații instituției și elevii Colegiului, la finalul proiectului;
  2. Reducerea costurilor consumului de energie termică pentru încălzirea spațiilor din cadrul clădirilor, prin lucrările ce s-au desfășurat timp de un an;
  3. Creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Orașul Focșani prin sporirea eficienței energetice a clădirilor cantină și internat, aflate în administrarea Colegiului Tehnic Gh. Asachi, la finalul implementării proiectului;
  4. Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent CO2/an) cu un procent de minim 38%, în cazul internatului și a cantinei, în urma investițiilor realizate prin proiectul de față la Școală, aflată în administrarea Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi;
  5. Contribuția la numărul de clădiri care vor avea o clasificare energetică mai bună, proiectul de față vizând două clădiri.

Valoarea totală a proiectului este de 9.969.959,21 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 9.284.498,68 lei.

Impactul investiției la nivelul localității: îmbunătățirea calității vieții urbane prin aplicarea măsurilor de creștere a eficienței energetice la nivelul clădirilor publice, asigurând astfel implementarea Programului de Îmbunătățire a eficienței energetice aferent Municipiului Focșani, Județul Vrancea.

Informații suplimentare se pot obține la: telefon 0237.239.048, e-mail: rmarilena@yahoo.com

Marinela Răvaș – Manager de proiect.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here