Primăriile preiau toate documentele pentru vânzarea terenurilor agricole

0
1397

Persoanele care vor să vândă terenuri agricole trebuie să depună toată documentația doar la primăriile unde este situat imobilul respectiv. Direcția Agricolă Vrancea a anunțat că au fost publicate normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării – cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan. Ordinul privind aprobarea normelor metodologice a intrat în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv din 8 februarie. Principala noutate se referă la depunerea documentelor doar la primăria din localitatea în extravilanul căreia este situat terenul agricol. Normele metodologice se aplică transferului dreptului de proprietate realizat în baza unui contract de vânzare autentificat de notarul public, precum şi în baza unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare, dacă promisiunea bilaterală de vânzare este încheiată potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei în materie. Persoanele interesate depun dosarul ce cuprinde documentele privind oferta de vânzare sau comunicarea de acceptare a ofertei, după caz, prevăzute în normele metodologice, la primăria din localitatea în extravilanul căreia este situat terenul agricol, au arătat reprezentanții Direcției Agricole Vrancea.

Normele metodologice stabilesc rangurile preemptorilor pentru achiziția terenurilor agricole. Conform normelor avem „preemptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv; preemptori de rang II: proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private și/sau arendașii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiții agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei și pentru irigații, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiții; preemptori de rang III: proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării; preemptori de rang IV: tinerii fermieri; preemptori de rang V: Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, organizate și reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de învățământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinația strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora; preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reședința situat/situată în unitățile administrativ- teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine; preemptori de rang VII: statul român, prin Agenția Domeniilor Statului, denumită în continuare A.D.S.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here