Finalizarea proiectului „Diversificarea activității firmei S.C. Edildanconstruct S.R.L.”

0
661

Anunț de presă

Data 27 Februarie 2020

Finalizarea proiectului „Diversificarea activității firmei S.C. Edildanconstruct S.R.L.”

S.C. EDILDANCONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Oraș Odobești, Șos. Vrancei, km 3, T116- P2957, jud. Vrancea, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul “ Diversificarea activității firmei S.C. Edildanconstruct S.R.L”, cod SMIS 114141, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 A: “Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl constituie diversificarea producției unei unități prin servicii care nu au fost fabricate anterior în unitate, dar care se adaugă gamei sortimentale deja prestate, prin introducerea unui flux tehnologic inovativ de prestare a lucrărilor de tâmplarie și dulgherie, modificând procesul tehnologic curent.

Rezultatele proiectului:

1. Dezvoltarea societății prin depunerea unui proiect de investiții ce vizează diversificarea producției unei unități prin servicii care nu au fost prestate anterior în unitate, dar care se adaugă gamei sortimentale deja prestate, prin introducerea unui flux tehnologic inovativ, achiziționând noi echipamente performante.

2. Promovarea proiectului, conform Manualului de Identitate Vizuală POR 2014 – 2020, prin anunțuri de presă și materiale publicitare.

3. Certificarea Sistemului de Management al Calității 9001:2015 și al Mediului ISO 14001:2015, certificarea procesului de execuție al lucrărilor de tâmplărie și dulgherie și internaționalizarea activității societății.

Valoarea totală a proiectului este de 4,692,991.09 lei, din care valoarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 2.405.126,85 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

Prin activitățile propuse, proiectul răspunde obiectivelor strategice la nivel județean care constau în sprijinirea activităților industriale de interes local, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Realizarea acestei investiții va avea un impact pozitiv asupra zonei, în special prin creșterea veniturilor colectate la nivel local dar și la bugetul consolidat, prin angajarea unei noi persoane din categoria defavorizată și menținerea acesteia pe o perioadă de cel putin 3 ani, crescând astfel gradul de ocupare al forței de muncă cu implicații directe asupra calității vieții.

Prin achiziționarea unor echipamente performante și ecoeficiente, se va aduce o contribuție importantă asupra competitivității societății, ca urmare a diversificării activității. Impactul economic al proiectului poate fi evaluat și prin economiile de scară ce vor fi obținute ca urmare a tehnologiei superioare cu care sunt dotate echipamentele ce fac obiectul finanțării. Proiectul duce la achiziționarea de tehnologie de ultimă generatie, care va permite executarea unor lucrări de o calitate superioară, în condițiile unei productivități ridicate, cu consumuri reduse combustibil si cu obținerea unor timpi de execuție extrem de mici.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Nume persoană de contact: Dumitru – Daniel SAVA

Funcţie: Administrator

Telefon: 0748193771 / 0237.211.283, e-mail: edildanconstruct@yahoo.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here