Începere proiect ”CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII FIRMEI PRIN CONSTRUIREA UNUI SPAŢIU DE SERVICII ŞI DOTARE PERFORMANTĂ” implementat de S.C. HUGEBO S.R.L

0
338

Anunţ de presă

                            Data 25.01.2019

Începere proiect ”CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII FIRMEI PRIN CONSTRUIREA UNUI SPAŢIU DE SERVICII ŞI DOTARE PERFORMANTĂ” implementat de S.C. HUGEBO S.R.L

S.C. HUGEBO S.R.L., în calitate de beneficiar, cu sediul în Focşani, str. Popa Şapcă, nr. 13, bl. 13, sc. 1, et. 4, ap. 14, jud. Vrancea, având CUI RO16161135 şi Nr. de înmatriculare la ONRC J39/121/2004, anunţă începerea implementării activităţilor din cadrul proiectului “CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII FIRMEI PRIN CONSTRUIREA UNUI SPAŢIU DE SERVICII ŞI DOTARE PERFORMANTĂ”, Cod MySMIS   102496.

Proiectul este implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Apel de proiecte 2.1.A -Microîntreprinderi prin contractul de finanţare nr. 3173 din data de 25.09.2018, încheiat între S.C. HUGEBO S.R.L. cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, cu o durată de implementare a proiectului de 37 luni, data de începere a proiectului fiind 14.06.2016 iar data de finalizare fiind 30.06.2019.

Valoarea totală a proiectului implementat este de 1.244.390,58 lei, din care finanţarea nerambursabilă acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională este de 880.549,62 lei. Prezentul proiect are ca scop dezvoltarea domeniului de activitate al societăţii în sfera serviciilor de proiectare conform codului CAEN- 7111 al activității principale pe care societatea HUGEBO S.R.L o desfaşoară în oraşul Focşani.

Obiectivul general al proiectului este: Creşterea competitivităţii a SC. HUGEBO SRL prin construirea unui spaţiu modern de servicii de proiectare.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Realizarea unui sediu modern pentru servicii de proiectare de calitate;
  2. Dotarea sediului cu echipamente moderne şi softuri de înaltă tehnologie;
  3. Crearea de locuri de muncă în domeniul serviciilor de proiectare.

În plan social, societatea va crea un număr de 4 noi locuri de muncă cu respectarea principiului egalității de şanse.

Date de contact beneficiar:  Ing. Huţanu Bogdan, tel: 0740.152.972, Fax: 0237.627.847, e-mail: hutanubgdn@yahoo.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here