Lansarea proiectului „Creșterea perfomanței energetice la corpul de clădire școală și execuția lucrărilor conexe”

0
211

Comunicat de presă

Data 11 ianuarie 2019

Lansarea proiectului „Creșterea perfomanței energetice la corpul de clădire școală și execuția lucrărilor conexe”

   Școala Gimnazială ,,Duiliu Zamfirescu” Focșani, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Creșterea perfomanței energetice la corpul de clădire școală și execuția lucrărilor conexe” cod SMIS 118572, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de  carbon”, Prioritatea de investiţii: 3.1 “Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 5.295.083,39 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.761.537,17 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale ,,Duiliu Zamfirescu” Focșani, prin aplicarea unor  măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunățățirea confortului, sănătății și siguranței elevilor și  personalului școlii – beneficiari direcți ai investiției. Prin intervențiile aduse la clădiri se urmărește o bună utilizare și  funcționare a spațiilor în vederea creșterii calității actului de învățământ precum și economia de energie și creșterea standardului de funcționare a clădirilor.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  1. Îmbunătățirea condițiilor de confort interior pentru angajații instituției, elevii școlii, la finalul proiectului;
  2. Reducerea costurilor consumului de energie termică pentru încălzirea spațiillor din cadrul clădirii, prin lucrările ce se vor desfășura timp de un an;
  3. Reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada caniculară;
  4. Reducerea consumurilor de energie termică și electrică prin lucrările ce se vor desfășura timp de un an;
  5. Creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în orașul Focșani prin sporirea eficienței energetice a clădirii școala, aflată în administrarea Școlii Gimnaziale ,,Duiliu Zamfirescu” din orașul Focșani, la finalul implimentării proiectului. Reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale ,,Duiliu Zamfirescu”  din orașul Focșani reprezintă una din măsurile luate (de către autoritățile locale) în vederea implementării Programului de îmbunătățire a eficienței energetice aferent orașului cu scopul de a contribui la îndeplinirea obiectivelor naționale prin schimbările climatice și energia sustenabilă;
  6. Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent CO2/an) cu un procent de minim 32%, în urma investițiilor realizate prin proiectul de față la Școala Gimnazială   ,,Duiliu Zamfirescu” Focșani.

Durata de implementare a proiectului este de 24 luni (25.07.2017- 01.06.2019).

             Informaţii suplimentare se pot obţine la: telefon: 0237214060, e-mail: duiliuzamfirescu@yahoo.ca, Moraru Petrică -Manager de proiect.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here