Ediția: Joi 18 iulie 2024 Nr. 6673
Ediția: Joi 18 iulie 2024 Nr. 6673

Finalizarea proiectului „DEZVOLTAREA S.C. GRUP GRIND S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE NOI ECHIPAMENTE PERFORMANTE”

Anunț de presă

               Data 19 Decembrie 2018

Finalizarea proiectului „DEZVOLTAREA S.C. GRUP GRIND S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE NOI ECHIPAMENTE PERFORMANTE”

S.C. GRUP GRIND S.R.L., cu sediul în Municipiul Focșani, strada  Bucegi, Nr. 35,  județul Vrancea, în calitate de Beneficar, anunță finalizarea proiectului cu titlul “DEZVOLTAREA S.C. GRUP GRIND S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE NOI ECHIPAMENTE PERFORMANTE”, cod SMIS 111129, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a firmei S.C. GRUP GRIND S.R.L. prin diversificarea activității firmei concomitent cu introducerea unui nou flux tehnologic. Societatea va realiza o activitate nouă, și anume cea de realizare a lucrărilor de pregătire a terenului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Prin prezentul proiect de investiții, societatea are în vedere dezvoltarea unei noi activități în cadrul firmei S.C. GRUP GRIND S.R.L., respectiv „Lucrări de pregătire a terenului”, cod CAEN 4312. De asemenea, societatea dorește să realizeze investiții necesare dezvoltării firmei, prin oferirea de servicii calitative, utilizând și măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creșterea a eficienței energetice. Această investiție va contribui la adaptarea activității societății la cerințele actuale, la alinierea produselor realizate la cerințele de calitate și performanță impuse de UE și de piața de desfacere. Absorbția de forță de muncă de pe plan local prin crearea a 5 noi locuri de muncă la nivelul firmei S.C. GRUP GRIND S.R.L. din care cel puțin o persoană din categoriile defavorizate, la data finalizării implementării proiectului. Deși nu într-o cantitate însemnată ca număr, angajarea a 5 persoane la nivelul firmei poate fi considerată satisfăcătoare pentru zona, unde rata șomajului este la un nivel destul de ridicat. Crearea de noi locuri de muncă va avea în vedere, în mod prioritar, angajarea de personal calificat. Se va asigura astfel creșterea potențialului resurselor umane ale întreprinderii în conjuncție cu asigurarea unor măsuri active de creștere a ocupării forței de muncă pe plan local. Menținerea numărului mediu de salariați înregistrat la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului, pentru o perioadă de 3 ani de la data finalizării acestuia.
  2. Promovarea proiectului prin publicarea unui anunț inițial, privind semnarea contractului de finanțare și a unui anunț final, privind diseminarea rezultatelor proiectului și întocmirea de materiale publicitare.

Rezultatele proiectului:

  1. Dezvoltarea societății prin depunerea unui proiect de investiții ce vizează achiziția de noi echipamente performante și crearea a 5 noi locuri de muncă, cu menținerea celui existent.
  2. Promovarea proiectului, conform Manualului de Identitate Vizuală POR 2014 – 2020, prin anunțuri de presă și materiale publicitare.

Valoarea totală a proiectului este de 1.170.942,98 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 638.850,96 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

Prin activitățile propuse, proiectul răspunde obiectivelor strategice la nivel județean care constau în sprijinirea activităților industriale de interes local, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Realizarea acestei investiții va avea un impact pozitiv asupra zonei, în special prin creșterea veniturilor colectate la nivel local dar și la bugetul consolidat, creșterea gradului de ocupare al forței de muncă cu implicații directe asupra calității vieții.

Prin achiziționarea unor echipamente performante și ecoeficiente, se va aduce o contribuție importantă asupra competitivității societății, ca urmare a diversificării activității. Impactul economic al proiectului poate fi evaluat și prin economiile de scară ce vor fi obținute ca urmare a tehnologiei superioare cu care sunt dotate echipamentele ce fac obiectul finanțări. Aceste economii de scară permit realizarea  de servicii ireprosabile, la prețuri avantajoase, determinând astfel un avantaj competititiv în raport cu concurenții.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Nume persoană de contact: STOIAN CIUPILAN Paul

Funcţie: Administrator

Telefon: 0755.605.555, e-mail: grupgrind@yahoo.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?