Ediția: Miercuri 19 iunie 2024. Nr. 6652
Ediția: Miercuri 19 iunie 2024. Nr. 6652

Spitalul Municipal Adjud angajează director financiar – contabil

Spitalul Municipal Adjud organizează concurs/ examen pentru ocuparea funcţiei de director financiar – contabil. La concurs/ examen se pot înscrie candidaţii care au domiciliul stabil în România; nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. De asemenea, candidații trebuie să fie absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic și să aibă cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul/ examenul pentru ocuparea funcţiei de director financiar-contabil al unităţii se va organiza în data de 26 septembrie, ora 10.00, proba scrisă, respectiv în data de 02 octombrie, ora 10.00, susţinerea orală a proiectului de specialitate; 02 octombrie, ora 12.00, interviul de selecţie, la sediul unităţii.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosand de concurs este 18.09.2018, ora 16.00. Bibliografia pentru concurs/examen şi temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afişează îa sediul Spitalului Municipal Adjud şi se publicaşi pe site-ul spitalului www.spitaladjud.ro.

Concursul se va organiza astfel: 18 septembrie, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 26 septembrie, ora 10.00: proba scrisă; 2 octombrie, ora 10.00: susţinerea orală a proiectului de specialitate; 2 octombrie, ora 12.00: interviul de selecţie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?