Astăzi este susținută proba scrisă în cadrul concursului de titularizare

0
703


    Proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2018, se va desfășura miercuri, 11 iulie, începând cu ora 10:00, în 87 centre de examen. Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 31.052 de candidați, număr în creștere comparativ cu anul trecut (27.551 de candidați). Dintre aceștia, 4.625 de candidați sunt absolvenți din promoția curentă. Aceștia își pot valida fișele de înscriere cel târziu până în dimineața zilei de 11 iulie, ora 9:00. La nivel național sunt disponibile 4.502 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Dintre acestea, 3.354 de posturi didactice/catedre vacante sunt în mediul urban și 1.148 în mediul rural.
    Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizează următoarele discipline/specializări: educatori/profesori pentru învățământ preșcolar în limba română (1.094), învățători/profesori pentru învățământ primar în limba română (882), muzică instrumentală (274) și educație fizică și sport (287).
    Dintre disciplinele cu cei mai mulți candidați înscriși menționăm Limba și literatura română/pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii (5.405), limba și literatură română/elemente de pedagogie școlară și elemente de didactică generală aplicate disciplinelor din învățământul primar (4.176), limba și literatura română (2.735), educație fizică și sport (2.548) și limba și literatura engleză (1.877).
    Pentru susținerea probei scrise, candidații trebuie să fie prezenți în sala de concurs cel mai devreme la ora 8.00 și cel mai târziu la ora 9.00, înainte de comunicarea subiectelor. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depășit cu 1-2 ore doar în cazul candidaților cu anumite deficiențe.
    Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare pentru cele 115 discipline de concurs sunt asigurate de Centrul National de Evaluare și Examinare și vor fi publicate, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte2018.edu.ro. Lucrările scrise vor fi evaluate în 11 centre organizate la nivel național.
    Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 17 iulie, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene în zilele de 17 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 18 iulie, până la ora 15:00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior în data de 24 iulie.
    Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială în profilul postului.
    Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în ședințe publice organizate de inspectoratele școlare în data de 25 iulie.
    În data de 26 iulie 2018 va avea loc repartizarea pe posturile didactice de predare vacante a cadrelor didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au participat la concursul național și au obținut minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular.
    Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2018, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro. 

BIROUL DE COMUNICARE
Ministerul Educației Naționale
10 Iul 2018

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here