Semnarea contractului de finanţare pentru proiectul „Dezvoltarea S.C. BALCANIC PROD S.R.L. prin extinderea capacităţii de producţie”

0
2021


Anunț de presă

Data 11 Aprilie 2018


Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Dezvoltarea S.C. BALCANIC PROD S.R.L. prin extinderea capacității de producție”

SC BALCANIC PROD SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Dezvoltarea S.C. BALCANIC PROD S.R.L. prin extinderea capacității de producție”, cod SMIS 112768, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2: „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 7.355.554,22 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 3.816.056,10 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie extinderea capacității de producție prin creșterea volumului de produse, respectiv „saci menajeri”, acest lucru fiind posibil prin achiziția de utilaje performante. Ca și obiectiv general complex, se urmărește consolidarea și dezvoltarea durabilă a sectorului productiv și crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderii și îmbunătățirea fluxului de producție.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Prin prezentul proiect de investiții, societatea are în vedere extinderea activității firmei prin introducerea unui flux tehnologic nou, mai performant, respectiv cel de „Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic”, cod CAEN 2222. De asemenea, societatea dorește să realizeze investiții necesare dezvoltării firmei, prin oferirea de produse calitative, utilizând și măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice. Această investiție va contribui la adaptarea activității societății la cerințele actuale, la alinierea produselor realizate la cerințele de calitate și performanță impuse de UE și de piața de desfacere. Absorbția de forță de muncă de pe plan local prin angajarea unor noi persoane din care cel puțin o persoană din categoriile defavorizate, la data finalizării implementării proiectului. Crearea de noi locuri de muncă va avea în vedere, în mod prioritar, angajarea de personal calificat. Se va asigura astfel creșterea potențialului resurselor umane ale întreprinderii în conjuncție cu asigurarea unor măsuri active de creștere a ocupării forței de muncă pe plan local.

2. Promovarea proiectului prin publicarea unui anunț inițial, privind semnarea contractului de finanțare și a unui anunț final, privind diseminarea rezultatelor proiectului și întocmirea de materiale publicitare.

3. Certificarea Sistemului de Management al Calității ISO 9001:2015, Certificarea Sistemului de Management al Mediului ISO 14001:2015, Certificarea conformității produsului „saci menajeri, participarea la târguri internaționale de specialitate și auditarea proiectului.

Durata de implementare a proiectului este de 34 luni, respectiv între data 01.03.2017 și data 31.12.2019.

Informații suplimentare se pot obține la:

Nume persoană de contact: COMAN Åžtefan

Funcție: Administrator

Telefon/Fax: 0237.236.398,  e-mail: balcanic_prodd@yahoo.com


LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here