Fermierii vrânceni încep, astăzi, să depună cererile unice de plată pentru subvențiile agricole

0
741


    Fermierii vrânceni încep, astăzi, să depună cererile unice de plată pentru subvențiile agricole aferente anului 2018. Cererile unice de plată se depun în perioada 1 martie – 15 mai, la centrele locale și centrul județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) de la Focșani. Fermierii vor depune o singură cerere chiar dacă dețin suprafețe de teren în mai multe localități sau în mai multe județe. Cererile unice de plată se depun la centrul județean APIA în cazul fermierilor care solicită o suprafață mai mare de 50 hectare teren agricol și la centrele locale APIA în cazul fermierilor care solicită o suprafață mai mică sau egală cu 50 hectare teren agricol. Directorul APIA Vrancea, Ionel Partene, a arătat că pregătirile pentru campania de primire a cererilor unice de plată a început de o săptămână prin informări realizate în localitățile județului astfel încât fermierii să știe care sunt documentele de care au nevoie. De asemenea, primăriile din județ au primit modelele adeverințelor care trebuie eliberate fermierilor și care sunt necesare la depunerea cererilor. Și în acest an sunt trimise invitații către toți fermierii prin care sunt anunțați asupra zilei în care sunt programați să se prezinte cu documentele la APIA, numele funcționarului cu care trebuie să discute. Săptămânal, cei de la APIA vor trimite la primării listele cu fermierii care trebuie să vină la depunerea cererilor astfel încât să poată fi eliberate toate documentele necesare la depunerea cererilor. „Niciun fermier nu va pleca de la APIA, indiferent de oră, fără să aibă cererea înregistrată de funcționari în ziua respectivă. Fac un apel pentru ca planificarea să fie respectată de fermieri”, a spus directorul APIA, Ionel Partene.
    Conform procedurilor APIA, completarea declarației de suprafață se realizează electronic, folosind aplicația IPA- Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/. Finalizarea și închiderea cererii unice de plată în IPA-Online se face în prezența funcționarului APIA responsabil cu primirea cererii unice de plată, după verificarea acesteia și a mesajelor din controlul parcelelor digitizate și corectarea eventualelor probleme semnalate de către sistemul informatic. Același principiu se aplică și pentru fermierii, crescători de animale, care vor completa Cererea unică de plată – declarație sector zootehnic, împreună cu funcționarul APIA, în aplicația dedicată sectorului zootehnic.
     APIA precizează că, potrivit OUG 3 din 2015, „fermierii activi persoane fizice și/sau persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafețelor de teren agricol și/sau deținători de animale, potrivit prevederilor legislației în vigoare..(…)” trebuie să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc că terenul agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se află la dispoziția lor sau o copie a anexei nr.24 de la starea civilă a unităților administrativ-teritoriale, dacă este cazul.
    „Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziția fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată și trebuie să fie valabile la data depunerii cererii. Responsabilitatea privind legalitatea și valabilitatea documentelor aparține fermierului și/ sau autorității care a emis/atestat aceste documente, după caz. Arendatorul, concedentul, locatorul și/sau comodantul nu beneficiază de plăți pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e) închiriat(e) și/sau împrumutate spre folosință. Fermierii care beneficiază de rentă viageră pentru suprafețele arendate / înstrăinate conform Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, cu modificările și completările ulterioare, nu beneficiază de plata pentru terenul arendat / înstrăinat”, se arată în prezentarea realizată de APIA.

Modificări la subvențiile pentru pajiști

    O noutate pentru anul 2018 este modificarea modului de aplicare și a sprijinului acordat fermierilor care aplică pentru Pachetul 6 – pajiști permanente, atât pentru perioada de conversie, cât și în perioada de menținere a practicilor de agricultură ecologică. Ministerul Agriculturii a anunțat că varianta 6.1 se adresează fermierilor care practică agricultura ecologică și nu au angajamente de agro-mediu și climă (M10), aplicându-se la nivel național în zonele cu pajiști permanente. Cuantumul plăților este de
143 euro/ha/an pentru perioada de conversie la agricultura ecologică și de 129 euro /ha/an pentru perioada de menținere a practicilor specifice agriculturii ecologice. În ceea ce privește varianta 6.2, aceasta se adresează fermierilor care practică agricultura ecologică și care au și angajamente de agro-mediu și climă (M10), aplicându-se în zonele eligibile ale pachetelor aplicabile pe pajiști permanente (P1,P2, P3, P6, P9.2, P11.2). În acest caz, nivelul plăților este de 39 euro /ha/an pentru perioada de conversie la agricultura ecologică și de 73 euro /ha/an pentru perioada de menținere a practicilor specifice agriculturii ecologice. Fermierii care aplică pentru aceste pachete trebuie să respecte atât angajamentele pentru agro-mediu și climă cât și cele de agricultură ecologică. Ministerul Agriculturii precizează că, în funcție de combinația de pachete accesate, nivelul plăților cumulate poate fi cuprins între 119 – 449 euro/ha/an pentru perioada de conversie și între 153 – 483 euro/ha/an pentru perioada de menținere a practicilor de agricultură ecologică.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here