Ediția: Joi 18 iulie 2024 Nr. 6673
Ediția: Joi 18 iulie 2024 Nr. 6673

Vrâncenii vor să iasă la pensie mai devreme, chiar dacă li se micșorează pensia


De la începutul acestui an și până în prezent, 128 de vrânceni au depus cereri la Casa Județeană de Pensii (CJP) Vrancea, solicitând pensionarea anticipată sau anticipată parțială. Și asta, cu toate că în cazul pensiei anticipate parțiale, cuantumul pensiei poate fi diminuat cu până la 45% față de cât ar primi beneficiarul dacă s-ar pensiona pentru limită de vârstă. Potrivit celor spuse de Adrian Juravle, directorul CJP Vrancea, în afară de cererile depuse anul acesta, în evidențele instituției există 321 de beneficiari de pensie anticipată și 1308 beneficiari de pensie anticipată parțială. „Pensia anticipată se cuvine cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puțin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege”, a declarat Adrian Juravle.
    La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele asimilate cât asiguratul se găsește în una din situațiile următoare: a beneficiat de pensie de invaliditate; a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora cu diplomă; a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat; a fost elev al unei școli militare/școli de agenți de poliție sau student al unei instituții de învățământ din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională pentru formarea cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu excepția liceului militar. „Cuantumul pensiei anticipate se stabilește în aceleași condiții în care se stabilește cel al pensiei pentru limită de vârstă. La data îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă și se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plății pensiei anticipate. Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă, se face din oficiu”, a precizat directorul Adrian Juravle.
    Acte necesare pentru înscrierea la pensie anticipată sunt: cerere; carnetul de muncă, în original și copie; alte acte prevazute de lege privind vechimea în muncă;
adeverința privind sporurile și adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă pentru perioada 1 aprilie 1992- 1 aprilie 2001, în situația în care acestea nu sunt înregistrate în carnetul de muncă; adeverința privind încadrarea activității în fostele grupe I și/sau II de muncă (unde este cazul); procura specială pentru mandatar (unde este cazul); alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie.
    Cererea de pensionare împreună cu actele doveditoare se depun de către solicitant la Casa Județeană de Pensii Vrancea, începând cu data îndeplinirii condițiilor de pensionare. Pensia se acordă de la data încetării calității de asigurat.

   0,75% diminuarea pensiei pentru fiecare lună de anticipare

    În ceea ce privește pensia anticipată parțială, aceasta se poate acorda cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, doar acelor persoane care au realizat stagiul complet de cotizare, precum și celor care au depășit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani. Potrivit celor declarate de Adrian Juravle, directorul CJP Vrancea, la stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate parțiale nu se iau în considerare perioadele asimilate necontributive.     Acestea sunt: perioada în care o persoana a beneficiat de pensie de invaliditate; perioada în care o persoană a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora cu diplomă;
perioada în care o persoana a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat; perioada in care o persoana a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006, de indemnizații de asigurări sociale; perioada în care o persoana a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă pricinuită de accident de muncă și boli profesionale; perioada în care o persoană a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani; perioada în care o persoana a fost elev al unei școli militare/școli de agenți de poliție sau student al unei instituții de învățământ din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională pentru formarea cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu excepția liceului militar. „Cuantumul pensiei anticipate parțiale se stabilește din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, până la îndeplinirea condițiilor pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă. Diminuarea poate ajunge până la 45% din pensie. La data îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată parțială se transformă în pensie pentru limită de vârstă și se recalculează prin eliminarea diminuării prevăzute și prin adăugarea perioadelor asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plății pensiei anticipate parțiale. Transformarea pensiei anticipate parțiale în pensie pentru limită de vârstă se face din oficiu„, a declarat Adrian Juravle.
    Potrivit legislației în vigoare, persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă datorită extracției și prelucrării minereurilor neferoase cu conținut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copșa Mică și Zlatna, pe o rază de 8 km în jurul acestor localități, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizarea prevăzută anterior.
    Persoanele care doresc să beneficieze de pensie anticipată parțial trebuie să depună la CJP Vrancea următoarele documente: cerere; carnetul de muncă în original și copie; alte acte ce dovedesc vechimea în muncă sau în serviciu realizată în alte sectoare de activitate; adeverința privind sporurile și adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă; adeverință privind condițiile de muncă speciale și/sau deosebite; procura specială pentru mandatar, dacă este cazul;
acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 341/2004 etc.

   Pensiile anticipată și anticipată parțială, incompatibile cu activitatea salarială

    Beneficiarii de pensie anticipată și anticipată parțială nu pot să presteze activități salarizate, în cazul lor neputând fi cumulată pensia cu leafa. Legislația în vigoare prevede o singură excepție de la această regulă, și anume cazul în care beneficiarii unei pensii anticipate sau ai unei pensii anticipate parțiale exercită funcția de consilier local sau consilier județean.
    De menționat este faptul că persoanele care și-au depus actele în vederea acordării uneia din cele două tipuri de pensii au obligația să depună la CJP Vrancea, ulterior primirii deciziei de admitere a cererii de pensionare, o adeverință din care să rezulte data încetării calității de asigurat în sistemul public de pensii.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?