Ediția: Marți 18 iunie 2024. Nr. 6651
Ediția: Marți 18 iunie 2024. Nr. 6651

Facilități fiscale pentru firmele cu probleme financiare


Fiscul acordă facilități la plata taxelor și impozitelor către stat pentru contribuabilii, persoane fizice sau juridice, care au probleme financiare. Facilitățile prin eșalonarea obligațiilor fiscale sunt acordate „contribuabililor cu risc fiscal mic”, adică acelor firme sau PFA care au avut un comportament fiscal corect. În cazul acestor contribuabili se poate acorda o eșalonare la plata fie a obligațiilor fiscale restante, fie a celor care sunt stabilite prin decizie de impunere și pentru care nu s-a împlinit scadența sau termenul de plată.
    Conducerea Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea arată că este considerat cu risc fiscal mic contribuabilul care, la data depunerii cererii pentru eșalonare, îndeplinește, cumulativ, câteva condiții. În primul rând, nu trebuie să aibă fapte înscrise în cazierul fiscal, nu se află în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerțului sau în registre ținute de instanțe judecătorești competente, nu are obligații fiscale restante mai mari de 6 luni, nu a înregistrat pierderi contabile în fiecare an din ultimii 3 ani consecutivi.
    De asemenea, în cazul societăților este obligatoriu ca niciunul dintre administratori și/sau asociați să nu fi deținut, în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, calitatea de administrator sau asociat la persoane juridice care au fost lichidate sau la care a fost declanșată procedura insolvenței și la care au rămas obligații fiscale neachitate dar și să fi fost înființate cu minimum 12 luni anterior depunerii cererii. „În cazul contribuabililor cu risc fiscal mic, organul fiscal competent poate aproba eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale restante, pe o perioadă de cel mult 12 luni, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: contribuabilul depune o cerere la organul fiscal competent; sunt îndeplinite condițiile de acordare a eșalonării la plată, prevăzute în OUG nr.29/2011; contribuabilul depune, în cel mult 30 de zile de la data comunicării certificatului de atestare fiscală, o garanție în valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul eșalonării la plata, precum și a penalităților de întârziere ce pot face obiectul amânării la plata, înscrise în certificatul de atestare fiscală emis„, arată conducerea AJFP.
    Ulterior, cererea depusă este soluționată de inspectorii fiscali în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării. Finanțiștii precizează că acest termen se prelungește cu „perioada cuprinsă între data comunicării certificatului de atestare fiscală de către organul fiscal competent și data depunerii garanției de către contribuabil”.
    Verificările continuă și după emiterea deciziei de eșalonare la plată, iar dacă inspectorii constată nereguli în documente, atunci contribuabilii în cauză trebuie să plătească atât obligațiile fiscale cât și penalitățile aferente.  „În situația în care, ulterior emiterii deciziei de eșalonare la plata, organul fiscal constată că informațiile cuprinse în documentele anexate la cererea depusă nu corespund realității, organul fiscal emite decizia de anulare a deciziei de eșalonare la plata și a deciziei de amânare la plata a penalităților de întârziere, aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile art. 13 si 14 din OUG nr.29/2011. Reamintim contribuabililor că eșalonarea la plată reprezintă o modalitate de depășire a eventualelor dificultăți generate de lipsa temporară a disponibilităților bănești iar pentru sumele care fac obiectul eșalonării procedura de executare silită nu începe, sau se suspendă după caz”, se arată în informarea AJFP Vrancea.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?