Ediția: Vineri 24 Mai 2024. Nr. 6632
Ediția: Vineri 24 Mai 2024. Nr. 6632

Sfântul, Măritul Prooroc Ilie Tesviteanul


Pe 20 iulie, în fiecare an, Sfânta noastră Biserică prăznuiește pe Sfântul, Măritul Prooroc Ilie Tesviteanul, care a fost înălțat la cer într-un car de foc și despre care se spune că va fi premergătorul celei de a doua venire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos la sfîrșitul veacurilor. Despre Sfântul Prooroc Ilie și despre însemnătatea marii sărbători ce vine am vorbit cu Părintele Croitoru Vasile din București.

Reporter: Prea Cucernice Părinte, Sfînta Bise-rică prăznuiește Duminica ce vine pe Sfântul și Măritul Prooroc Ilie Tesviteanul. Ce ne puteți spune despre acest mare prooroc al Vechiului Testament ?
Pr.C.V.:  Sfântul Prooroc Ilie este un exemplu viu al iubirii de aproapele și al credinței celei adevărate. Prin faptele sale și prin trăirea sa înaltă, Sfântul Ilie a arătat existența nemuririi sufletului și a Împărăției celei veșnice, demonstrând totodată puterea rugăciunii. Sfântul Ilie este un exemplu al luptei stăruitoare pentru o lume mai bună, o lume în acord cu Dumnezeu. El a îndeplinit o misiune importantă deoarece a vestit o altă cale, cea dreaptă, pentru îmbunătățirea oamenilor. Tot despre el, Sfântul Iacov spune că „era un om asemenea cu noi în slă-biciuni, dar când s-a rugat să nu plouă n-a plouat trei ani și jumătate. Apoi, iarăși s-a rugat și cerul a dat ploaie și pământul a rodit roada sa”.
Rep.: Ce învățăminte putem avea din acest lucru?
Pr. C.V.: Prin aceasta se arată, pe de o parte, pu-terea rugăciunii, iar pe de altă parte, se arată cum Dumnezeu ascultă întotdeauna rugăciunea celor bineplăcuți Lui, adică celor care împlinesc poruncile Lui și fac voia Lui. El a primit sfințenia pentru că a făcut dreptate și a cîștigat lumea cealaltă pentru că s-a asigurat din viața aceasta prin sfințenie desăvîrșită.
Rep.: Părinte, vorbiți-ne puțin despre viața și mi-nunile Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul.
Pr.C.V.: Sfîntul Prooroc Ilie Tesviteanul era feciorul lui Sovac, preotul Legii vechi, locuind în cetatea Tesve, din Galaad. A trăit cu peste opt sute de ani înainte de întruparea Mîntuitorului, pe vremea lui Ahab, regele evreilor. Ahab îi persecuta pe Profeți și pe toți oamenii rămași credincioși lui Dumnezeu și se închina idolilor Baal și Astarte. Ilie s-a dus la rege anunțându-l că nu va mai ploua decât prin cuvîntul său. O secete groaznică se abătu atunci și nimic nu scăpă urgiei. Apoi, Dumnezeu l-a trimis la Sarepta Sidonului, la o femeie văduvă, care l-a găzduit. Drept mulțumire, Sfântul înmulți făina și uleiul, astfel că aceasta nu suferi de foame. După trei ani, Dumnezeu l-a trimis la Ahab pentru a-l anunța că seceta avea să înceteze. Ilie ceru lui Ahab să adune poporul lui Israel pe muntele Carmel ca martor al confruntarii sale cu idolii cei falși. Făcu un rug și îi lăsă pe falșii profeți să aducă primii sacrificiul. Aceștia îl invocară cu strigăte pe Baal din zori pînă în seara, dar în zadar. Apoi, Profetul înălță un Altar cu 12 pietre, reprezentînd cele 12 seminții ale lui Israel, săpă un șanț larg în jurul lui, pe care pusese taurul jupuit de piele, și porunci să fie vărsată, în trei rînduri, apă din belșug peste animal, astfel încît să se umple șanțul. Apoi se rugă lui Dumnezeul și coborî foc din cer, mistuind jertfa, lemnul și apa. Tot poporul căzu atunci cu fața la pămînt recunoscând pe Domnul ca singurul Dumnezeu adevărat. La rugăciunea Sfântului Ilie, ploia căzu și foametea a încetat. Sfântul Ilie l-a văzut pe Dumnezeu la muntele Horeb „în vînt subțire”, a despărțit Iordanul, lovindu-l cu cojocul, trecînd ca pe uscat, și a stat înaintea lui Hristos la Schimbarea Lui la Față, pe Tabor. Dupa 15 ani de profeții, îndeplinind misiunea pe care i-o încredințase Dumnezeu, Proorocul a fost ridicat la cer într-un car de foc. Așa cum Ioan a fost Înaintemergătorul primei veniri în trup a Mântuitorului, astfel Ilie va fi premergătorul celei de a doua veniri, la sfîrși-tul veacurilor.
Rep.: Părinte, numele Proorocului Ilie este purtat de foarte mulți români. Se știe că fiecare nume are o simbolistică a lui, un anume înțeles. Care este acesta în cazul Proorocului?
Pr.C.V.: Numele Proorocului este simbolic și sfânt, deoarece Ilie înseamnă „Domnul este Dumnezeul meu”. Din bătrâni există o vorbă: „numele este renumele”. I se potrivește foarte bine Sfântului Ilie, deoarece acesta s-a identificat cu marile valori ale existenței, a trăit și a propovăduit legea cea dreaptă și sfântă, considerând o necesitate existențială legătura credincioșilor cu Dumnezeu și cu adevărul. Sfântul Ilie este unul dintre cei mai populari sfinți la români, el fiind „simpatic”, așa cum spunea un mare teolog „chiar și atunci când tună și fulgeră”. Mulți îi poartă numele, străduindu-se să calce pe urmele lui.
Rep.: Cum este perceput Sfântul Ilie de către credincioșii din ziua de astăzi ? Ce avem de învățat de la Sfântul Ilie ?
Pr.C.V.: Aici este de vorbit mai mult. Lumea îl respectă pentru că el, trăind înainte de venirea Mântuitorului, a făcut minuni într-o lume păgână. Este unul dintre aleșii lui Dumnezeu, făcând toate cu puterea lui Dumnezeu. Trebuie să fim atenți ca nu cumva să ne abatem de la credință și de la poruncile lui Dumnezeu. Să fim asemeni Sfântului Prooroc, tari în credință, stăruitori în rugăciune și în faptele cele bune și bine plăcute lui Dumnezeu. Atunci poporul a crezut deoarece a văzut puterea cu care a fost înzestrat de Dumnezeu. Astăzi nu trebuie să uităm că Sfântul Ilie cu puterea rugăciunii a putut aduce voia lui Dumnezeu pe pământ iar pe oameni să-i înalțe la Dumnezeu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?