„Este bine să acceptaţi succesiunea sub beneficiu de inventar“

0
993


Astăzi, „Curierul juridic” tratează cazul doamnei Ionescu R. din Focșani 

Doamna Ionescu R., din municipiul Focșani, ne-a scris pe adresa redacției și ne-a comunicat faptul că tatăl său a decedat în urmă cu trei luni de zile, iar mama sa nu a făcut încă succesiunea.
În plus, în urma studierii documentelor de proprietate a rezultat faptul că nici succesiunea după defunctul bunic nu a fost făcută, iar proprietatea asupra casei și terenului părinților săi este dată de două acte de proprietate, care implică și existența unui ordin al prefectului, emis în baza legii 18/1991.
Dumneaei ne întreabă ce mai poate face acum și cum se poate clarifica situația astfel ca să poată face și cartea funciară a imobilului.
Răspuns : Doamnă Ionescu R., pentru ca situația juridică a bunurilor persoanei decedate să nu rămână incertă, legea a instituit un termen de 6 luni în care se poate manifesta dreptul de opțiune succesorală. Acest termen este un termen de prescripție, fiind calculat de la data deschiderii moștenirii. Succesiunea poate fi acceptată pur și simplu sau sub beneficiu de inventar. Termenul de prescripție de șase luni începe să curgă de la deschiderea succesiunii, adică de la data morții celui care lasă moștenirea. Dacă succesibilul nu și-a exercitat dreptul de opțiune succesorală în termenul de șase luni, atunci, în puterea legii, se stinge dreptul de a accepta moștenirea și, odată cu acest drept, se stinge cu efect retroactiv și titlul de moștenitor. Cu toate acestea, succesiunea se acceptă expres sau tacit. Chiar dacă dvs. sau mama dvs. nu ați făcut declarații exprese de acceptare a succesiunii rezultă în mod neîndoielnic acceptarea tacită a succesiunilor. Pentru clarificarea situației proprității familiei dvs. este necesar să obțineți un certificat de atestare fiscală de la primărie, care va cuprinde datele cu care figurați la rol. Astfel, veți vedea sub ce nume este înregistrată proprietatea dvs. la primărie, care sunt actele în baza cărora s-au făcut aceste înregistrări și dacă există sau nu restanțe la plata impo-zitului. Apoi, cu toate actele de proprietate în original și cu actele de stare civilă, inclusiv certificate de deces, trebuie să luați legătura cu un notar public în vederea demarării formalităților privind ambele succesiuni. Se vor întocmi două certificate de moștenitor.
După aceea veți lua legătura cu un inginer cadastrist care va întocmi schița în coordonate stereo și veți face demersurile pentru întocmirea cărții funciare.

Așteptăm scrisorile dvs. pe adresele: „Monitorul de Vrancea”, Focșani, str. Bucegi nr. 21 sau redactie@monitorulvn.ro, cu specificația: „Curier juridic”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here