Fiscul penalizează firmele cu datorii

0
363


Fiscul va percepe dobânzi și penalizări mai mari de la firmele care au bani pentru a-și achita taxele și impozitele restante la buget. Noul sistem de penalizare a datornicilor va intra în vigoare de la începutul lunii iulie. Mii de firme vrâncene cu datorii la bugetul general consolidat vor plăti mai mulți bani din cauza schimbării modului de calcul a penalităților.

Guvernanții introduc noi biruri asupra patronilor în loc să le acorde facilități care să îi ajute să depășească această criza economică. Mii de firme vrâncene vor plăti mai mulți bani la bugetul general consolidat pentru că afacerile le-au fost afectate de criză și au întârziat cu plata taxelor și impozitelor. Noul sistem de calcul al penalităților va intra în vigoare de la 1 iulie, fiind stabilit prin Ordonanța de Urgență 39 din 2010.
Finanțiștii vrânceni precizează că, începând de la 1 iulie, creanțele fiscale accesorii includ dobânzi, penalități de întârzieri sau majorări de întârziere. Obligațiile de plată accesorii sunt dobânzile, penalitățile de întârziere sau majorările de întârziere, după caz, și nu doar majorările. Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere și va înlocui majorarea de întârziere de 0,1% pe fiecare zi de întârziere a plății obligațiilor fiscale.
„Pentru diferențele suplimentare de creanțe fiscale rezultate din corectarea declarațiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobânzile se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenței creanței fiscale pentru care s-a stabilit diferența și până la data stingerii acesteia inclusiv”, se arată în OUG 39 din 2010.
Pentru neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale principale se datorează penalități de întârziere care se determină conform procedurii stabilite de Fisc.
Astfel, pentru primele 30 de zile de la scadență, nu se datorează și nu se calculează penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale stinse în această perioadă. Situația se schimbă pentru următoarele 60 de zile. Din a 31-a zi până în a 90-a zi, nivelul penalităților de întârziere este de 5% din obligațiile fiscale stinse în această perioadă. După împlinirea celor 90 de zile, nivelul penalităților de întârziere este de 15% din obligațiile fiscale principale rămase nestinse. Penalitățile de întârziere nu înlătură obligația de plată a dobânzilor.
„Pentru neachitarea la termenele de scadență a obligațiilor de plată către bugetele locale se datorează majorări de întârziere, în cuantum de 2% din obligațiile principale neachitate. Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare lună sau fracțiune de lună. Se aplică și prevederile referitoare la penalitățile de întârziere”, se arată într-un comunicat al Direcției Generale a Finanțelor Publice Vrancea.
Fiscul vrâncean precizează că, pentru creanțele fiscale care au scadența anterioară intrării în vigoare a acestui act normativ, se datorează dobânzi și penalități de întârziere începând cu data intrării în vigoare a acesteia. Termenele în funcție de care se stabilește nivelul penalităților de întîrziere încep să curgă de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, adică de la 1 iulie. „În toate actele normative în care se face trimitere la prevederile Ordonanței de Guvern 92 din 2003 iar sumele respective constituie venituri ale bugetului de stat, pentru neachitarea la termenul de scadență a obligațiilor de plată se dato-rează dobânzi și/sau penalități de întârziere”, precizează DGFP.

Restanțe de peste 40 milioane lei

Câteva mii de firme vrâncene au restanțe la bugetul general consolidat de peste 40,4 milioane lei, cu peste 12 milioane de lei mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut, arată o situație statistică a Direcției Generale a Finanțelor Publice (DGFP) Vrancea pentru primele trei luni din 2010. Datornicii la bugetul general consolidat au fost deja publicați pe site-ul Ministerului Economiei și Finanțelor. Odată cu valoarea restanțelor a crescut și numărul firmelor cu datorii la bugetul statului. Situația este dramatică, fiind de circa trei ori mai multe firme cu datorii decât anul trecut. Cele mai mari datorii se înregistrează la bugetul de stat unde 2.470 de firme mici și mijlocii au obligații restante de 20,1 milioane lei. Restanțe mari se înregistrează către bugetul asigurărilor sociale de stat unde 1.349 de firme mici și mijlocii datorează peste 15,2 milioane lei. „Obligațiile la bugetul fondului asigurărilor de sănătate sunt de 4,48 milioane lei și provin de la 1.229 contribuabili mijlocii și mici. Pentru obligațiile față de bugetul asigurărilor de șomaj au fost publicați 877 contribuabili mici și mijlocii care înregistrează obligații restante de 0,6 milioane lei”, au precizat reprezentanții DGFP.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here