Ediția: Sâmbătă 22 iunie 2024. Nr. 6654
Ediția: Sâmbătă 22 iunie 2024. Nr. 6654

Peste patru mii de vrânceni au depus declaraţii de venit


Peste patru mii de vrânceni au depus la Fisc declarația 200 „Declarație privind veniturile realizate de persoanele fizice” pentru anul trecut. Termenul legal pentru depunerea formularului 200 este 17 mai 2009. Această declarație nu trebuie depusă de vrâncenii care, în 2009, au obținut în exclusivitate venituri din salarii și asimilate salariilor. Reprezentanții Direcției Generale a Finanțelor Publice au arătat că declarația nu trebuie depusă de cei care, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2009, „au realizat câștiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobi-liare, în cazul societăților închise”. Formularele 200 pot fi descărcate de pe site-ul ANAF sau poate fi solicitat direct administrațiilor fiscale.
„Formularul va fi depus la registratura administrației fiscale unde contribuabilii au domiciliul sau transmis prin poștă, cu confirmare de primire, costul trimiterii fiind suportat de către contribuabili, până la 17 mai 2010. Nedepunerea până la termenul legal a declarațiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10 la 100 lei”, se arată într-un comunicat al DGFP.
Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care, în 2008, au realizat venituri în bani și/sau în natură provenind din activități independente, cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal, activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real.

1. Activități independente:
– activități comerciale – fapte de comerț, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, precum și practicarea unei meserii, inclusiv din activități adiacente precum și venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente;
– profesii libere – exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil auto-rizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfășurate în mod independent, în condițiile legii;
– drepturi de proprietate intelectuală – brevete de invenție, desene și modele, mostre, mărci de fabrică și de comerț și procedee tehnice, know-how, drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor și altele asemenea.
2. Cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal.

3. Activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real: venituri din cultivarea și valorificarea florilor, legumelor și zarzavaturilor, în sere și în solarii, special destinate acestor scopuri, și/sau în sistem irigat, precum și din cultivarea și valorificarea arbuștilor, plantelor de-corative și a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole și pomicole și din altele asemenea.

4. Câștiguri din ope-rațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract.
Declarația se depune de contribuabilii care, în anul 2009, au realizat câștiguri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte ope-rațiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și suprave-gheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, și au obligația stabilirii câștigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?