Unitatea medico socială, în subordinea autorităţilor locale

0
235


Unitatea medico socială de la Odobești va intra în subordinea autorităților locale. Potrivit unei Hotărâri de Guvern, aceasta va fi finanțată atât de bugetul de stat cât și de bugetul local. Standardul de cost pentru servicii de asistență medico-socială pe an/pat este de 29.865 lei, din care 8.804 lei este suportat de la bugetul de stat și 21.061 lei de la bugetul local. Din aceste fonduri sunt asigurate cheltuieli de personal aferente medicilor și personalului medical, precum și cheltuielile cu medicamente și materiale sanitare. De asemenea, se mai asi-gură  cheltuielile de personal pentru personalul nemedical, cheltuielile pentru hrană, bunuri și servicii necesare întreținerii și funcționării unităților medico-sociale, reparații, consolidări, dotări.”Pentru elaborarea standardelor de cost pentru serviciile de asistență medico-socială acordate în unitățile medico-sociale au fost analizate: numărul de paturi; numărul persoanelor internate/an; număr zile spitalizare; rata de utilizare a paturilor; durata medie de spitalizare; numărul de personal diferențiat pe categorii; cheltuielile de personal pe categorii, cheltuieli pentru medicamente, cheltuieli pentru materiale sanitare, cheltuieli cu hrana, cheltuieli de întreținere, funcționare, reparații curente, cheltuieli de capital”, se arată în comunica-tul de presă al Ministerului Sănătății. Unitățile medico-sociale sunt instituții publice specializate, cu personalitate juridică, în subordinea autorităților administrației publice locale, care acordă servicii de îngrijire, servicii medicale, precum și servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale. În unitățile de asistență medico-socială primesc îngrijire medicală persoane cu afecțiuni cronice care necesită permanent sau temporar supraveghere, tratament și care din cauza unor motive de natură econo-mică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să își asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrarea socială. În aceste unități, conform legislației în vigoare cheltuielile de personal aferente medicilor și asistenților medicali, precum și cheltuielile cu medicamente și materiale sanitare sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, iar cheltuielile pentru personalul nemedical, respectiv perso-nalul auxiliar, de deservire, muncitori, TESA și de conducere, cheltuieli de întreținere, gospodărire, hrană, reparații, consolidări, dotări se suportă de la bugetul local.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here