Plângere penală împotriva preŞedintelui ObŞtii NegrileŞti

0
73


Sătenii din Negrilești au sesizat Poliția în legătură cu neregulile constatate de Comisia de Cenzori a Obștii. Comandantul IPJ Vrancea, comisarul Victor Norocea a confirmat existența plângerii și a precizat că săptămâna viitoare polițiștii vor merge în control la Obștea Negrilești. Sătenii din comună sunt nemulțumiți complet de activitatea actualului președinte, Dumitru Dochioiu pe care vor să îl schimbe. Miercuri, 14 aprilie, s-a încheiat perioada de depunere a dosarelor de candidați, în cursa pentru președenția Obștii Negrilești înscriindu-se cinci candidați, printre care și omul de afaceri Răzvan Pantazică. Alegerile la Obștea Negrilești vor fi organizate pe data de 25 aprilie 2010.

Polițiștii din ca-drul IPJ Vran-cea vor demara o anchetă la Obștea Negrilești, după ce sătenii din comună au depus o plângere penală la adresa actualului președinte, Dumitru Dochioiu. În plângerea penală, sătenii aduc la cunoștința poli-țiștilor și a procurorilor faptul că în activitatea Obștii Negrilești s-au constatat grave abateri care „se repetă an de an, fără ca nimeni să nu ia nici un fel de măsuri”.
„Solicităm efectuarea unei anchete asupra tuturor activităților desfășurate de conducerea obștii pentru anii 2008-2009”, se arată în plângerea penală. Săte-nii care au depus această plângere spun că, pe lângă neregulile descope-rite de Comisia de Cenzori în activitatea președintelui Obștii Negrilești se mai regăsesc și alte abateri grave, precum nerespec-tarea regimului taxe-impozite, ridicarea discreționară a banilor din conturile Obștii, deturnare de fonduri, încredințarea directă a unor lucrări etc.
Contactat, comisarul șef Victor Norocea, comandantul IPJ Vrancea a confirmat faptul că sătenii din Negrilești au depus o plângere penală, adăugând faptul că săptămâna viitoare vor demara controale la Obște. „A fost înregistrată o plîngere la adresa conducerii Obștii Negrilești și vom face verificările necesare”, a afirmat comisarul șef Victor Norocea.
Cinci pentru președenția Obștii Negrilești

Miercuri, 14 aprilie 2010, s-a încheiat perioada de depunere a dosa-relor de candidat la pre-ședenția Obștii Negrilești. Pe lângă președintele contestat al Obștii Negrilești, Dumitru Dochioiu (70 ani) și-au mai depus candidatura și alte patru persoane, respectiv Avram Toma, Cezar Văsuianu, Aurel Leca și Răzvan Pantazică. Acesta din urmă este un om de afaceri de 31 ani, căsătorit cu învățătorul Lorena Pantazică și care pare să aibă cele mai mari șanse să fie ales preșe-dinte al obștii, pe data de 25 aprilie.
„Am acceptat să candidez după ce am aflat că interesele noastre, ale obștenilor din cadrul Obș-tii Negrilești, nu sunt re-prezentate așa cum ar trebui de actualul președinte. Am mai aflat că acest președinte are onorabila vârstă de 70 ani, vârstă care nu îi mai permite să se ocupe de activitatea solicitantă care ar trebui să existe în cadrul Obștii Negrilești. Acestea au fost motivele care m-au determinat să candidez la funcția de președinte al Obștii Negrilești”, susține Răzvan Pantazică. Acesta spune că dacă obștenii vor vota pentru el atunci va crea 50 de locuri de muncă în comună, înființând un gater al Obștii Negrilești, pentru ca tine-rii să nu mai plece din comună.
„Fiecare membru al Obștii Negrilești va primi 3 metri cubi de lemn de fag și 1 metru cub de lemn de rășinoase, în fiecare an, fiecare membru al Obștii Negrilești va primi dividente de 300 lei/an. Vom acorda urmașilor un ajutor de înmormântare de 2.000 lei, în cazul decesului unui obștean. Vom acorda un ajutor social de 100 lei/lună obștenilor bătrâni care nu au nici un fel de venit și care trăiesc în sărăcie lucie”, promite omul de afaceri Răzvan Pantazică.
Reporterii noștri au încercat să îl contacteze și pe președintele controversat al Obștii Negrilești, Dumitru Dochioiu (70 ani) însă acesta se pare că este plecat în Spania.

Miros de ilegalități la Obștea Negrilești

Reamintim că, săptămâna aceasta, mai mulți săteni din Negrilești au transmis redacției noastre raportul comisiei de cenzori a Obștii Negrilești. Acesta arată modul dezastruos în care a fost gospodărită averea obștii de către controversatul Dumitru Dochioiu, un bă-trân de 70 de ani care nu ar fi respectat procedurile pentru vânzarea lemnului exploatat din pădurea de-ținută de obșteni. Potrivit raportului, doar în 2009, obștea a vândut 10.229 metri cubi de lemn prin negocieri directe, „deși calea cea mai legală de vânzare este cea făcută prin licitație”. Prețul me-diu a fost de 81 lei/metrul cub.
„Consiliul de Adminis-trație nu respectă OUG 85/2004, care obligă ca vânzarea lemnului să se facă la licitație și numai în anumite situații prin nego-ciere”, se arată în raport.

Povestea TAF – ului

TAF-ul obștii este, acum, pe pană, cu geamurile sparte și cauciucuri uzate. La începutul anului,     TAF-ul a fost închiriat, pentru șase luni, societății Seva Forest. Închirierea   s-a făcut în anumite condiții, respectiv pe o perioadă determinată, contra sumei de 200 lei/zi. Utilajul trebuia adus și predat la sediul obștii la data prevăzută în decizie.
„Controlul comisiei de cenzori  evidențiază următoarele aspecte: Societa-tea Seva Forest nu a respectat termenul de aducere și predare a   TAF-ului. CA nu a urmărit ducerea la îndeplinire a deciziei. Sumele prevăzute pentru închiriere nu au fost depuse la casieria obștii în termenele stabilite”, se arată în raportul comisiei de cenzori.
Ulterior, TAF-ul a fost, chipurile, folosit pentru a scoate la loc auto lemnul pentru cetățenii din co-mună. În această perioadă ar fi fost scoasă o cantitate de 106 metri cubi. Valoarea totală a cheltuielilor se ridică la 18.137 lei, adică 178 lei pentru fiecare metru cub de lemn.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here